Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

FORMA O CONTRAMOTLLE

en: CHUCK - Supports for working on the footing.

es: HORMA O CONTRAMOLDE

La forma, es fa amb argila i és per subjectar un gerro o recipient col•locat cap per avall sobre un torn, mentre es retorneja la part exterior i el peu de la peça. L’argila ha de tenir duresa de cuir, és a dir, prou seca com per no canviar la seva forma. Es pot coure, i així usar-la continuament. El contramotlle de cautxú es pot comprar, o ve amb la seva pròpia roda principal (torn).