Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

FISSURA - Esquerda o fractura d’argila durant l’enfornada.

en: DUNTING - Cracking or breaking of pottery during firing.

es: FISURA - Agrietamiento o rotura de arcilla durante la cocción.

Fissura, és una esquerda o trencament en una peça de ceràmica que es forma dins del forn, en general després de la cocció per un refredament ràpid. Poden ser fines esquerdes o trencar-se en trossos. També és provocada pels corrents d’aire fred, que fa que una part de la peça de ceràmica s’encongeixi més ràpidament que una altra. Pot haver-hi moltes causes, fins i tot diferents grossors de l’argila en la mateixa peça. Passa més sovint en una peça gruixuda; l’exterior pot estar sec, mentre que l’interior encara està humit, en coure’s, els gasos i la calor no poden sortir, i això fa que es trenqui.