Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

en: DECORATING DRAGONS (2) Painting pottery.

es: DECORACIÓN DRAGONES (2) Pintando cerámica.

Feu clic al títol per veure més imatges

El drac: Està fet d’argila blanca, va ser modelada amb argila buidada per colada, cuita a 980 º C i decorada amb els colors.
Decoració, la primera part, es posen els tons al voltant de la textura de la pell amb colors foscos, i la segona, s’emplenen els espais amb colors més clars. Està signat per sota entre les garres.

Una vegada decorat, se submergeix en un esmalt transparent, per vitrificar els colors. L’esmalt transparent es prepara en un recipient gran, s’acobla el drac en una mà i es banya per complet. A continuació es passa el petit drac per un netejador de bases elèctric, que és un corró d’escuma dura que agafa aigua de forma contínua i neteja les parts inferiors de les potes. La signatura del taller no es toca quan es neteja perquè queda més alta que les potes.

Quan el forn està ple, es cou a 980ºC. Les imatges següents mostren les peces quan es posen en el forn, quan es treuen una vegada cuites i un primer plànol del drac.

Les fotos estan fetes en el taller de ceràmica Sot: www.ceramicasot.com

en: DECORATION - Figurative with pottery.

es: DECORACIÓN - Figurativa en cerámica.

Feu clic al títol per veure més imatges

Decoració amb figures: es representen figures humanes i d´animals en la pintura i l´escultura. Serveixen per explicar històries; des de les pintures rupestres fins avui en dia. Mostren històries, accions i el comportament humà.

en: DECORATION - Pottery methods.

es: DECORACIÓN – Métodos de cerámica.

Decoració: en ceràmica, es fa per millorar la peça; pot fer-se de diferents maneres i en diferents etapes del seu procés.

Sobre coberta: es treballen amb bescuit, que és argila enfornada i coberta després amb una base opaca. A continuació es decora amb colors barrejats amb un vernís transparent, fornejant-se juntes a 980ºC.
Llegir més sobre: Sobre coberta

Sobre esmalt: Es pinta sobre un esmalt cuit afegint-hi dissenys i colors; la serigrafia i la transferència poden ser una de les tècniques de decoració. Llegir més sobre: Sobre esmalt – tercera cocció

Sota esmalt; es l’aplicació de colors damunt de bescuit o argila que es cobreixen amb un vernís transparent abans de ser enfornats. Llegir més sobre: Sota esmalt

a) Bescuit: La decoració pot fer-se posant directament colors sobre una peça o cobrint la amb un esmalt base opac i després decorar-la amb els colors. En els dos casos, poden aplicar-se els colors de diferents maneres: amb aerògrafs, corda seca, decorar les vores, etc.

b) Argila: Les argiles de diferents colors, poden barrejar-se entre sí i modelar diverses textures i formes, es poden afegir o marcar a l´argila; engalbes de colors aplicats de diferents maneres, esgrafiat, pinzellades de barbotina, etc.

en: APPLIED DECORATION - Pottery, clay.

es: DECORACIÓN APLICADA – Cerámica, arcilla.

Decoració Aplicada: són formes d’argila afegides a un altre objecte d’argila. Aquesta, es talla o modela, per formar un dibuix i afegir-lo a una altra peça. La decoració es pot unir fàcilment quan la superfície de l’argila és tova, però quan aquesta s’ha assecat, caldrà afegir-hi una mica d’aigua i fer-hi marques. Es poden utilitzar diferents mètodes per fer les formes: quadre puntejat, motlles, enrotllat, etc. Quan els trossos d’argila s’ajunten han de segellar-se bé, per evitar que apareguin esquerdes o ruptures quan s’assequin o es coguin.
Veure: Ramells

en: DECORATING A FISH (3) Painting in pottery.

es: DECORACIÓN DE UN PEZ (3) Pintando cerámica.

Feu clic al títol per veure més imatges

Decoració – El peix. Aquesta és l’última de les tres seccions que abasta tot el procés de modelatge, buidatge i decoració de la mateixa peça. La primera il•lustració és una foto del disseny original. Per començar s’han de preparar tots els colors necessaris perquè coincideixin amb els de la foto. Pintar directament sobre l’argila crua, cobrir la part superior de cada petit quadrat separat, amb el color correcte. Els artistes treballen de diferents maneres, alguns pinten amb un color i després amb un altre, aquí l’artista comença pel centre i deixa la vora inferior amb l’escriptura per al final. Després de bescuitar, a la part superior s’aplica amb esprai un esmalt transparent i després es cou a 980 º C.

Les fotos estan fetes en el taller de ceràmica Sot: www.ceramicasot.com

en: WATER WHEN DECORATING

es: DECORANDO CON AGUA

Unes quants suggeriments en com fer servir l¡aigua per decorar
1) Tenir un pot gran i ample per netejar els pinzells. Canviar l’aigua sovint, un pinzell net ajuda a mantenir nets els colors. Llegir més sobre: Pot – aigua per netejar pinzells
2) Tenir una ampolla d’aigua de coll estret que no s’introdueixin els pinzells bruts i mantenir l’aigua neta per afegir als colors que s’assequen o es tornen massa espessos. Llegir més sobre: Ampolla per aigua
3) Residus de colors. Guardar l’aigua bruta i deixar-la reposar perquè l’esmalt es dipositi al fons de l’atuell, abocar l’aigua i guardar les restes del material que s’ha quedat al fons, quan tingui molta quantitat barrejar-la i coure una mica com a prova per poder apreciar el resultat final o afegir altres òxids per transformar-ho en un material utilitzable.

en: FLAW

es: DEFECTO

Defecte, és un error o fallada en la perfecció d’un producte.

en: DEFLOCCULATES

es: DEFLOCULANTE

Defloculants, són productes químics com el carbonat o el silicat de sodi, que s´afegeixen a la barbutina per augmentar la seva fluïdesa. S’usa generalment per a la fabricació de peces amb motlle en la tècnica de buidatge.

en: DEFORMATION - A defect during firing.

es: DEFORMACIÓN – Defecto de cocción.

La deformació és causa de l´excés de temperatura durant la cuita. El resultat pot ser fruit, d´elevades temperatures de cocció, la qual cosa fa que l´objecte que està al forn, ja no pugui mantenir la seva forma. Generalment és fruit de l´argila impura o dels defectes en la realització de l´obra, i és més evident en objectes plans, com per exemple les rajoles. Les plaques del forn també poden doblegar-se; avui en dia, no passa tant perquè la qualitat és més bona; és més probable que passi en els treballs fets a mà.

en: DRIPPING

es: GOTEO

El degoteig és quan un líquid cau en parts separades o gotes. En la ceràmica s’utilitza per descriure una tècnica que consisteix en aplicar l’esmalt base o un color amb gotes sobre una ceràmica.
Llegir més sobre: Esmalt-base Textures / Esmalt-base textures amb colors

en: DELFT - A town in Holland that specializes in the Majolica Method.

es: DELFT - Ciudad de Holanda especializada en el Método Mayólica.

Delft és una ciutat d´Holanda, que s´ha especialitzat en la Ceràmica, utilitzant la Majòlica, durant molts anys. Aquesta tècnica és coneguda dins i fora d´Holanda amb el nom de la ciutat. A Anglaterra se l’anomena Ceràmica de Delft Anglesa i ara, degut a la influència dels EEUU, és cada vegada més coneguda com a Majòlica. Molts països tenen el seu propi nom per anomenar aquesta tècnica, però bàsicament el procés de treball és el mateix: sobre una rajola, es posa un esmalt blanc opac, després es decora i finalment s´enforna. És interessant veure els diferents estils, a partir de la mateixa tècnica, que varen desenvolupar-se als països europeus. Cada un té el seu propi estil i això els fa diferents, tenen les seves propies formes, dissenys, colors i pinzellades.

Català – Majòlica. Holanda – Delft. Anglaterra – Majolica. França – Faience. Itàlia – Maiolica. Espanya – Mayólica.

Si vol aprendre a treballar amb el Mètode Majòlica de decoració ho pot fer mitjançant la meva Web o comprant a Internet el meu llibre digital Link de The Majolica Method

en: DENSIMETER

es: DENSÍMETRO

Densímetre: És un instrument com el termòmetre, que mesura la densitat d´una substància líquida. Només es necessita si volem que la peça sigui uniforme. Un dels encants dels treballs fets a mà, són precisament, les petites diferències i no l´uniformitat. S´utilitza principalment per mesurar les bases dels esmalts i colors. Una capa fina d´esmalt dóna un aspecte antic que permet un lleuger color vermellós en el bescuit; una capa gruixuda, serà més blanca i industrial.

en: DENSITY

es: DENSIDAD

La densitat és la relació entre el pes (massa) i volum.
a) La densitat del fum era forta.
b) La densitat del líquid era espessa.

en: DECOMPOSITION

es: DESCOMPOSICIÓN

Descomposició: en ceràmica és la ruptura dels compostos químics durant la cuita.

en: PLUCKED WARE

es: DESPEGAR LAS PIEZAS

Desenganxar les peces és quan el treball decorat es cou i un esmalt toca les plaques refractàries, parets o altres objectes del forn. L’esmalt funciona com una cola i la separació d’aquestes peces és difícil i sempre danya el treball.

en: DEHYDRATION

es: DESHIDRATACIÓN

La deshidratació és l’eliminació de l’aigua dels compostos químics, com l’argila.

en: DEWATERING

es: DESHIDRATACIÓN

Deshidratació: l´argila està feta de terra i aquesta es composa d´aigua i argila; la deshidratació és separar una cosa de l´altre. Pot posar-se al sol, sobre la part superior d´una superfície absorbent com el totxo o la fusta, o es passa a través d´una bossa de tela. Posar l´argila sobre una tela quadrada gran, per tal de deixar que passi l´aigua, es lliguen les quatre puntes i es penja sobre una galleda. Anteriorment, s´utilitzaven grans filtres d’aire lliure perquè l´aigua pogués córrer cap al terra. El terrissaire ho barrejava fins que aconseguia la densitat adequada; després ho amassava i es transformava en argila plàstica. Això, ara ho fan els fabricants i la majoria de terrissaires compren l´argila preparada.

en: BREAKDOWN - When clay disintegrates from over-firing.

es: DESINTEGRACIÓN – Cuando la arcilla se desintegra por exceso de calor en el horno.

Desintegració es la deformació de l´argila per accés de temperatura. Si s´utilitza argila nova o diferent, hem d´estar segurs de la temperatura màxima que es pot coure. L´argila cuita a massa temperatura, es pot fondre, com la xocolata, pels costats i al fons del forn, la qual cosa és impossible de netejar i totes les parts afectades, s´hauran de canviar.

en: DEVITRIFICATION

es: DESVITRIFICACIÓN

Desvitrificació: És la cristal•lització d´esmalts que es fonen durant el refredament i pot tenir conseqüències, com per exemple una superfície mate.

en: DRAWING

es: DIBUJO

El Dibuix és la representació gràfica amb línies per formar un disseny o esbós. En ceràmica és difícil de definir. Si es dibuixa sobre argila tova, es converteix en esgrafiat. Si es dibuixa amb colors serà decoració o pintura.. Jo defineixo el dibuix com un disseny amb paper, el contorn del qual serà utilitzat per traspassar a la peça.

en: DRAW / To

es: DIBUJAR

Dibuixar: Es fer línies amb un instrument que deixa marca i forma una imatge, dibuix o diagrama.

en: DRAWING ON TO CLAY

es: DIBUJAR SOBRE ARCILLA

Dibuixar sobre l´argila: pot realitzar-se de dues maneres i un cop marcada l´argila, pot ser manipulada, seguint els contorns.
1) Posar el dibuix sobre l´argila i amb una eina molt estreta de punta arrodonida, repassar els contorns per tal que quedin marcats a l´argila.
2) De dalt a baix, ratllar amb un punxó els contorns i marcar-los amb talc blanc.

en: DRAWING ON TO BISQUE

es: DIBUJAR SOBRE BIZCOCHO

Dibuixar sobre el bescuit: hi ha llapis especials ,de diferents colors, per dibuixar sobre el bescuit. Abans de coure, els dibuixos s’han de cobrir amb l’esmalt. Els dibuixos fets amb llapis de mina o pintura a l’oli, desapareixen durant la cuita.

en: MEDIUM

es: DILUYENTE

El diluent, és un líquid que s’afegeix als colors per fer-los més fluïts en la decoració de la ceràmica. Ajuda al fet que els colors funcionin millor i fa més fàcil la seva aplicació. És un producte vegetal que desapareix en la cocció. Un bon mitjà per a això és: Glicol de polietilè.

en: WHEEL BATS - Handmade.

es: DISCOS - de madera para tornear

Feu clic al títol per veure més imatges

Els discos de fusta per tonejar, poden ser de fusta, argila o bescuit, són fàcils de fer i barats. Els de fusta de conglomerat duren molt temps. La fusta ha de ser de 2 cm de gruix, després d’utilitzar-los han de rentar-se per tots dos costats i si es mantenen en posició vertical, evitarà que es deformin.
Es poden fer amb una serra de calar o trobar un fuster que els hi talli a la mida desitjada.

Les dues primeres fotos són discos tallats a diferents mides i l’última, com guardar-los.

en: WHEEL BATS - Industrially made

es: DISCOS - Hechos industrialmente

Discos (a) per a tornejar es per a acoplar a un torn de ceramista; pot ser de fabricació industrial o be fer-los un mateix. Els gerros o recipients es fan sobre un disc o plat per tornejar, que actua com una safata, per aixecar l’obra directament des del volant del torn sense deformar-la. Les peces es deixen en el plat de tornejar fins que s’assequin prou per moure-les; com que l’argila es contrau, es separa del plat o be s’ha de tallar amb un tallador de filferro.

Estan fets de diferents mides i productes; argila, guix, fusta, plàstic o bescuit. En general, són rodons, també s’hi pot fer un mur al voltant de la vora inferior, la qual cosa permet al disc encaixar exactament en la part superior d’un torn i la majoria són perforats per posar cargols d’ajust.

Maça amb gerro i forats per les pinces. b) Maça amb pinces I forats pels cargols, c) Cap de roda amb forats per a cargols, d) Cargol

Afegir un disc de tornejar al torn, mentre gira: Es col•loca una bola d’argila en el centre, s’empeny amb els dits cap a fora i sobre el volant, deixant un petit espai entre les incisions circulars, això ajuda a adherir el disc. La part inferior del disc de tornejar s’humiteja, es col•loca en la part superior i s’empeny amb força el que permer iniciar el procés del tornejat.

en: WHEEL Bat

es: DISCOS - Torno

Els discs per a torns; són accessoris afegits a la roda perquè el plat sigui més gran i es puguin utilitzar com a safata, així la peça que s’està fent es pot aixecar i moure sense tocar, l’argila recentment tornejada encara està humida i es pot deformar. Plats i bols es tornegen en la part superior dels discs, en acabar es passa per la base un tallador de filferro i es deixen sobre els mateixos fins que l’argila s’assequi prou per aixecar-la sense deformar. A mesura que l’argila es redueix se separa de la base.

Hi ha diversos tipus i mides, fabricades industrialment o un mateix els pot fer.
Sobre el torn, és necessari que siguin rodons.
Sobre torneta, o per construir altres objectes, poden ser de qualsevol forma i mida.
Es poden fer en; argila, guix, fusta, plàstic o bescuit. Alguns estan fets amb un mur al voltant de la vora inferior per encaixar exactament en la part superior del cap de la roda. Els industrials es fan perforats amb forats adaptats al capdavant del torn, es posen i treuen amb facilitat.

en: DESIGN

es: DISEÑO

Disseny s’aplica a totes les etapes en l’estructura d’una obra d’art. Pot ser en línies generals, un esquema o idea i defineix la composició final.

en: DOUBLE GAZING

es: DOBLE ESMALTADO

Doble esmaltat és un vernís sobre un esmalt.

en: DOD

es: DOD

Dod. És un rotllo d’argila utilitzat per a la fabricació i decoració de peces de ceràmica. Es fan amb la caixa Dod, encara que el nom mes conegut és una extrusora; serveix per empènyer l’argila a través d’una boca perforada per formar bobines de diferents mides.
Llegir més sobre: Extrusora (1)

en: DOD BOX - Extruder.

es: DOD CAJA - Extrusionadora.

Caixa Dod; és un tub de metall o de plàstic amb el qual es pot treballar a mà. Té uns discos amb dissenys retallats que es posen al final del tub per on passa l’argila que s’empeny amb una palanca manual fent pressió cap avall. Al final surt l’argila amb la forma de l’embocadura que s’hagi posat. Generalment es fa per a la decoració aplicada sobre gerros, bols, per fer nanses, xurros etc.

Nota: La caixa Dod o molí, són altres noms, encara que menys coneguts, que s’apliquen a aquesta màquina. El que s’ utilitza habitualment és Extrusora o Extrusionadora, on hi ha més informació amb il•lustracions.
Llegir mès sobre: Extrusora / Extrusora (2) Manual

en: CLOTH

es: TRAPO

La paraula tela s’usava en relació a la fabricació de teixits, feltres o teixits de punt, fets amb llana, cotó, etc. Actualment s’utilitzen per descriure petites peces de diferents materials d’usos particulars: Drap de cuina, drap per netejar el terra, etc.

en: CHEESE HARD

es: DUREZA DE CUERO

Duresa de cuir és l’argila que s’ha assecat prou com per modelar-la sense deformar-se, però prou tova per treballar-la. En aquest estat es poden afegir nanses i peus, decorar amb tècniques com la d’incisions, el pentinat, el brunyit, etc.

en: LEATHER HARD

es: DUREZA DE CUERO

Duresa de cuir. Es un estat en l’assecatge de l’argila. És quan està prou seca per ser manipulada sense danyar-la, però el bastant suau per utilitzar tècniques com el gravat, efecte del ratllat i d’altres. Encara es pot devastar, retocar i és prou mal•leable com per corregir la forma.