Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

DISCOS - Fets Industrialment

en: WHEEL BATS - Industrially made

es: DISCOS - Hechos industrialmente

Discos (a) per a tornejar es per a acoplar a un torn de ceramista; pot ser de fabricació industrial o be fer-los un mateix. Els gerros o recipients es fan sobre un disc o plat per tornejar, que actua com una safata, per aixecar l’obra directament des del volant del torn sense deformar-la. Les peces es deixen en el plat de tornejar fins que s’assequin prou per moure-les; com que l’argila es contrau, es separa del plat o be s’ha de tallar amb un tallador de filferro.

Estan fets de diferents mides i productes; argila, guix, fusta, plàstic o bescuit. En general, són rodons, també s’hi pot fer un mur al voltant de la vora inferior, la qual cosa permet al disc encaixar exactament en la part superior d’un torn i la majoria són perforats per posar cargols d’ajust.

Maça amb gerro i forats per les pinces. b) Maça amb pinces I forats pels cargols, c) Cap de roda amb forats per a cargols, d) Cargol

Afegir un disc de tornejar al torn, mentre gira: Es col•loca una bola d’argila en el centre, s’empeny amb els dits cap a fora i sobre el volant, deixant un petit espai entre les incisions circulars, això ajuda a adherir el disc. La part inferior del disc de tornejar s’humiteja, es col•loca en la part superior i s’empeny amb força el que permer iniciar el procés del tornejat.

Aquesta es la darrera secció, pert anar a la primera; Torn – Fustes