Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

en: HAKE BRUSH

es: HAKE PINCEL

Hake brotxa o paletina china És un pinzell de pèl suau, pla i ampla, útil per aplicar barbutina (barreja d’argila semi-líquida) . També va molt bé per treure el polsim produït en el treball d’abans de la cocció.

en: HARRISON - Pyrometric cones

es: HARRISON - PIrométricos conos

Harrison, és el nom d’una empresa que fabrica cons piromètrics. Llegir més sobre: CON – Piromètric

en: HYDRATE

es: HIDRATAR

Hidratar es la combinació de substancies que contenen aigua amb la seva composició química. L’argila i alguns components dels esmalts contenen aigua química en la seva composició, Aquesta aigua s’eliminarà a partir dels 600º C, es per això que es recomana una cocció lenta al començar per evitar esquerdes i trencadisses a causa del canvi de volum del cos ceràmic o el pelat de l’esmalt provocat per l’eliminació dels vapors d’aigua.

en: HYDROMETER.

es: HIDRÒMETRE

Hidròmetre, és un instrument utilitzat per mesurar la gravetat específica (o densitat relativa) de líquids, és a dir, la proporció de la densitat del líquid a la densitat de l’aigua.

L’hidròmetre es generalment de vidre i consta d’un cilindre i una bombeta pesada amb mercuri o perdigons de plom per fer que flotació en posició vertical. El líquid a assajar s’aboca en un got alt i l’hidròmetre baixa en el líquid fins que suri lliurement. El punt en què la superfície del líquid toca el cilindre de l’hidròmetre s’observa en l’escala. Els hidròmetres generalment contenen una escala de paper dins d’ells, així el pes específic es pot llegir directament

en: HISPANO-MORESQUE POTTERY.

es: HISPANO-MORISCAS CERÁMICA

Hispano-morisca es el nom donat als dos mètodes; Llustre i Majòlica, van arribar a Espanya amb l’ocupació dels moros. Varen portar dues formes de decorar la ceràmica que un cop cuita se semblen molt però la forma de treballar-les es completament diferent.

El llustre es bescuit (argila bescuitada), coberta d’una base d’esmalt opac que s’enforna, després es decora amb colors provinent de metalls preciosos i es torna a coure de nou entre 700 i 800º C en reducció.
Llegir més sobre: Sobre esmalt – tercera cocció

La Majòlica es bescuit (argila bescuitada), coberta d’una base d’esmalt opac que es decora, i s’enfornen en una cuita, el que fa que els colors s’integrin. Al principi tots dos mètodes es feien per les classes socials afavorides, però la Majòlica que era més econòmica va esdevenir un producte molt popular.
Llegir més sobre: Sobre coberta

Veure: Lustre / Majòlica: 2a – Història / Majòlica: 2b – La seva Història a Espanya

en: DAMP

es: HÚMEDO

Humit: estar moderadament mullat. La humitat pot afectar a la peça de ceràmica, en les diferents etapes d’un treball, alguns resultats poden ser perjudicials i unes altres constructius.
Llegir mès sobre: Bescuit Humitejat / Argila Humitejar

en: WET

es: HUMEDECER

Humitejar; és mullar, cobrir o xopar amb aigua o qualsevol altre líquid que s’aplica a un producte o vapor.

en: HOLE PIERCER - To use with clay.

es: PERFORADOR DE AGUJERO

Perforador del forat de tall, és una eina per fer forats en l’argila, per a llums on el cable ha de passar, en les teteres i per la decoració de l’argila en general.

Hi ha dos tipus:
a) El principal es realitza en diferents mides, amb un mànec i una fulla d’acer inoxidable que és llarga, sòlida, recte, acaba amb un punta, té una longitud per evitar l’obstrucció al trobar a l’argila.
b) És bàsicament el mateix, però per a forats mes petits, la fulla sencera disminueix al voltant d’un punt.