Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

SOBRE COBERTA

en: IN-GLAZE

es: SOBRE CUBIERTA

Sobre coberta, es treballen amb bescuit, que es argila fornejada i coberta després amb una base opaca. A continuació es decora amb colors barrejats amb un vernís transparent, fornejant-se juntes a 980ºC. En les seccions que segueixen la forma de fer servir la base i els colors pot variar lleugerament, però el sistema bàsic es el mateix.
Nota: Cadascú dels mètodes està definit pel seu nom, per exemple; Estergit te cinc seccions i el “link” del damunt li portarà a la primera. Si estigués interessat en veure la resta cliqui damunt la “s”, i si baixa les podrà veure totes.

a) El Mètode Majòlica es il•lustratiu pel que fa a la decoració de rajoles, plats i gerros.
Veure: / /
b) Corda Seca; es refereix a les marges o parts de la base que s’eliminen mitjançant raspallades deixant el bescuit pintat amb un vernís transparent i amb altres colors.
Veure: Corda seca
c) Textures de la base, que poden ser diferents. Veure: Esmalt-base (m) Textures
d) Estergit.: Veure: Plantilles
e) Dissenys repetits; es refereix a dissenys d’una rajola, repetits per formar un model.
Veure: Rajoles repetides
f) Treball amb relleu; pot ser pla o be en tres dimensions, que es modela amb gres i es forneja a 1280ºC per decorar-lo a continuació seguint diferents mètodes, començant sempre però, amb els que s’han de fornejar a temperatures més altes i amb el Mètode Majòlica a 980ºC per les parts il•lustrades de la decoració.
Veure: Majòlica: 4f – Colors cuits a dues temperatures / Majòlica: 4g – Relleu pla de gruixos diferents

El que es important d’aquest mètode es el forneix de tots dos junts, donat que els colors que sobresurten s’integren formant altres amb ombres que mostren la intensitat i els moviments de les pinzellades. Els colors es poden sobre-imposar creant d’altres; un color lleuger damunt d’un de fosc i al contrari, els mateixos colors s’usen amb intensitats diferents. El blanc de la base a l’esquerra serà la part menys intensa, accentuant les dimensions i el més important seran les pinzellades que mostraran les formes. La correcció es molt difícil, per exemple; si s’elimina mitjançant raspats algun error, després del forneix es veuran les diferencies de la base i dels colors. Els colors foscos son més difícils de corregir que els més lleugers.
Veure: Sobre Esmalt – tercera cocció / Sota esmalt