Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

en: BUCKET

es: BALDE

Galledes. Són generalment de metall o plàstic, rodones i amb una nansa resistent, i poden anar amb tapa o sense tapa.. Si porten tapa, aquestes han de quedar ben ajustades per mantenir els productes nets i evitar que s’assequin massa ràpid. N´hi ha de diferents mides i si tenen la tapa plana, poden apilar-se unes sobre les altres. També poden utilitzar-se per barrejar productes, barbotines, argila i esmalt base.

en: GAS

es: GAS

Gas: Física. El gas és una substància que té una mobilitat molecular perfecta i la propietat d’expansió il•limitada, a diferència d’un producte sòlid o líquid. (Webster). S’expandeix i contreu amb els canvis de pressió i temperatura, s’estén de manera uniforme dins d’un contenidor, té una olor forta, és perillós si s’escapa, i si entra en contacta amb el foc, pot causar una explosió. Pot ser mortal si s’inhala.
En ceràmica existeixen els forns de gas, són els més econòmics per a les grans fàbriques.

en: GAS - Kilns

es: GAS - Hornos.

Gas – Forns, es troba a la secció F amb el nom Forn (1) Gas per ceràmica

en: GAS - Fumes.

es: GAS - Humos.

Gas furns durant la cocció, en qualsevol tipus de forn, els fums que es desprenen, anomenats gasos, es propaguen; algunes olors són molt fortes, no per causa del gas, sinó per la cocció dels productes que hi ha dins del forn. L’argila i les calcomanies desprenen fortes olors.

Llegir més sobre: Xemeneia / Forn – Ventilació

en: SAGGAR

es: GACETA

Gasetes, són caixes fetes d’argila refractària, dissenyades per salvaguardar la ceràmica esmaltada i protegir-la de les flames, fum, gasos i cendres que es desprenen els forns de llenya. Encara que el principal mètode de cocció és elèctric, s’utilitzen en els forns de ceràmica per protegir les peces de les variacions de la calor i els residus del forn.

en: JUG

es: JARRA

Gerres són peces per sostenir, transportar i abocar líquids, es fan de diferents materials. Sempre tenen una obertura per dirigir el líquid mentre s’aboca. Usualment, la boca i el mànec estan en línia i en costats oposats, però poden estar a 90 º entre si. Una gerra també ser sense mànec i llavors se sosté pel coll o del cos principal.
Llegir més sobre: Nanses / Nanses – Estiratge / Nanses – En forma d’anella / Nanses – Anella estirada

en: JUG - For measuring

es: JARRA Medidora

Gerra mesuradora, es fabriquen industrialment en plàstic o vidre per mesurar diferents substàncies. L’altura del líquid o el pes de la quantitat del producte s’indica en la part exterior de la gerra en una o diverses escales. Cada escala representa el líquid o el sòlid. S’utilitza per a un mesurament ràpid i aproximat.

en: JARS - Throwing in pottery.

es: JARRONES - Torneados en cerámica.

Feu clic al títol per veure més imatges

Tornejar un gerro: Centrar l’argila amb la forma bàsica cònica. Amb els dits en la part superior, pressionar cap avall per obrir i eixamplar la boca. Pressionar una altra vegada amb la mà des del centre cap avall deixant un grossor al peu d’uns 2 cm., el centre s’obre i el cilindre es fa més alt i ample.
Pressionar amb una mà doblegada per l’exterior i ajudar per l’interior amb l’altra, repetir aquest moviment tantes vegades com sigui necessari, per estirar el màxim possible l’argila mantenint la forma de cilindre (en aquest cas treballa més la mà externa). Per fer donar forma esfèrica a la peça, empènyer amb la mà des de l’interior cap a fora (ara treballa més la mà interna), Deixant una mica mes de grossor en el que serà el coll, per donar la forma desitjada.

Anivellar i tallar amb una fulla de serra el coll del gerro. Amb una eina que pot ser una llengüeta de metall o de fusta anivellar l’exterior per suavitzar la forma, treure la marca dels dits i l’excés de barbotina. Marcar el peu, tallar amb un fil de tall per separar la peça del plat del torn.

Las següents fotos tracten el procés de tornejar un gerro i mostra a la Núria Pié treballant al seu taller. Llegir més sobre: – Nuria Pié

Nota: Aquestes son enllaços a totes les seccions de tornejar en ordre alfabètic:
Bol – Tornejar / Cilindre – Tornejats / Gierro – Tornejats / Plats – Tornejats / Tapas (c) Tornejades / Tapas (d) Tornejades amb un con / Tapes (f) Tiradors / Tetera (a) Fent el cos / Tornejant – Mànega / Tornejar de pastó

en: BASIN

es: BARREÑO

a) Rentamans: és un recipient fet de ceràmica o metall que s´acobla a una paret i té unes aixetes i un desaigua. Es coneix també com lavabo. Si es mes gran i s’utilitza per rentar objectes, tambe en coneix com aigüera.

b) Gibrell: és un recipient circular fet de plàstic o metall; pot ser de moltes mides i pot portar nanses als costats. S’utilitza per transportar i amagatzemar productes com cereals, líquids, etc., quan te una base corvada tambe es coneix com a bol. Llegir més sobre: Recipient – Esmalt-base

en: GIFFIN GRIP - Pottery.

es: GIFFIN GRIP - Cerámica.

Feu clic al títol per veure més imatges

El Giffin Grip és un disc, que s’acobla a una roda del torn per retornejar. En una eina. Està dissenyada per mantenir ben centrats els plats, gerros, bols, etc, quan estan en duresa de cuir, per polir o retornejar les bases. Té diverses peces de subjecció que fa que l’acció de polir sigui més ràpid i més fàcil. Són dues peces: una placa en espiral i un plat de roda. La placa superior gira per adaptar-se a la forma.
S’utilitza per a les mateixes finalitats que una forma.

Les tres imatges mostren com col•locar amb un plat gran. Un gerro i un plat petit. Clicar aquí Giffingrip hi ha dos vídeos, el segon dóna instruccions sobre com muntar i com treballar a Giffin Grip. Llegir mès sobre: Pastó

en: POLYETHYLENE GLYCOL

es: GLICOL DE POLIETILENO

Glicol de polietilè: El nom tècnic per a el diluent. És un liquido que s’afegeix als colors per fer-los més fluïts i poder aplicar-los millor, especialment quan s’utilitzen en contorns i serigrafia (desapareix en la cocció).

en: GLUE

es: GOMA

La goma es un adhesiu líquid o semi líquid que s’enganxa i ajunta peses; prové de fonts naturals o sintètiques i s’usa per ajuntar materials del mateix o diferents menes, la majoria precisa de temps per eixugar-se i adherir-se. Avui en dia n’hi ha que funcionen d’immediat, però es venen en quantitats limitades. Les cinc seccions

en: GLUE - Arabic in pottery.

es: GOMA - Arábiga en cerámica.

La Goma Aràbiga és una resina natural que desapareix durant la cocció, és una substància gomosa que s’extreu d’un l’arbre del gènere de les Acàcies. S’utilitza en la indústria farmacèutica, es barreja amb aliments, tints i colors per a la impressió. En ceràmica s’utilitza com a fixador, per decorar amb colors sobre una superfície esmaltada en la qual normalment no es poden adherir, com en la tècnica del Sobre Esmalt.

Aplicar una capa fina de goma a la part que s’ha de reparar o decorar i deixar assecar. Com que la superfície està esmaltada, no és absorbent, això evita que els colors s’escorrin. Després de pintar, aplicar acuradament una fina capa d’esmalt i tornar-la a coure. Això fa que la part que s’ha reparat tingui una superfície envernissada, igual que la resta de la rajola.

en: GLUE - Home made for pottery.

es: GOMA - Casera en cerámics.

Si es té un treball en relleu que s’ha trencat, o li falta una petita part i es vol reparar sense coure, una manera molt bona de fer-ho és barrejar goma de fuster amb ciment. Posar la barreja a les parts que s’han d’unir, mantenir-les juntes fins que s’assequin, després llimar les vores aspres. Aquestes peces es poden pintar amb colors industrials.

en: GLUE - Glaze-base as a glue

es: GOMA - Cola de esmalte base

Tots els esmalts es poden utilitzar com a enganxador. Aplicar l’esmalt base a les dues parts del bescuit que es volen unir, pressionar-les fins que s’assequin i després coure-les. Recordar que les peces s’han de coure a la temperatura que l’esmalt requereix.

en: GLUE – For carpenters.

es: GOMA - Carpintero

La goma de fuster va molt bé pel muntatge de rajoles sobre la fusta per emmarcar. És fiable, no es desgasta amb el temps i si es vol treure de la fusta, només s’ha de remullar amb aigua durant 24 hores.
Llegir més sobre: Emmarcat de rajoles i muntatge

en: GLUE for repairing - Fired at 1280º C for pottery.

es: GOMA reparadora – Cocción a 1280ºC en cerámica.

Feu clic al títol per veure més imatges

Es una goma reparadora d’esquerdes i també per enganxar petits trossos d’argila trencats.

No preparar aquesta goma fins que sigui necessària, s’asseca ràpidament i cal tirar-la. Barrejar tot junt, per formar una pasta espessa.

3 gr. de Caolí.
1 gr. d’Argila de gres
1 gr. D’alúmina calcinada
3 ml. de silicat de sodi

En les esquerdes aplicar-la amb cura dins l’esquerda, quan estigui seca la barreja, passar-li paper de vidre i deixar nets els voltants, i bescuitar
Per enganxar trossos d’argila, aplicar en tots dos costats de l’objecte a unir, procurar que la cola no sobresurti de les vores, ja que repel•leix l’esmalt. Després de posar la goma, aguantar tots dos trossos junts. Quan estiguin ferms y secs, bescuitar.

Decorar-los i coure’ls a partir de 980ºC.
Recordi que fins a la cocció la cola no s’ha endurit del tot i les peces encara es poden separar.

a) La primera foto mostra el bol esquerdat.
b) La esquerda s’ha omplert de goma i s’ha enfornat. Com es una composició diferent a l’argila, te un altre color.
c) La peça decorada i cuita a 1230º

en: GRAIN

es: GRANO

Quan una partícula és major a 50 microns, deixa de ser pols i es converteix en gra. Xamotes, sorres i altres materials poden tenir forma de gra, però quan es molen, es converteixen en pols.

en: SCOOPER

es: RASPADOR

Un gratador o buidador d’argila és una eina en forma de triangle de metall, s’usa per treure i modelar l’argila, eliminar petits trossos de fang fins a aconseguir el gruix necessari. El primer és gran per treure quantitats d’argila grans i el petit pel retornejat, modelatge i també per raspar l’esmalt i colors. Aquesta eina es fa en forma i mides diferents.
Llegir més sobre: Corda seca / Buidadors – Eines / Buidador Rodó

en: SCOOPER - Making one

es: RASPADOR - Como hacerlo

Per fer un gratador: Usar un pal petit, el de la foto és un llapis, acoblar un fleix de plàstic de forma triangular a la mesura desitjada. Doblegar a la mida i forma que desitgi, deixant una part suficientment llarga a cada extrem perquè es pugui lligar als costats oposats del pal. A continuació, es lliga donant voltes amb cinta aïllant, fins que estigui tot cobert. Pot fer la forma i la mida que necessita.

en: ENGRAVING - Indenting spaces into clay to form a design or texture.

es: GRABADO - Marcar sobre la arcilla para formar diseño o texturas.

Gravat: és tallar i marcar (incisions) sobre l’argila per formar un disseny o textures. L’argila pot estar en qualsevol etapa de l’assecat, i com més seca estigui, més nítides seran les línies. Tradicionalment, aquest tipus de decoració es cobria amb un esmalt transparent; que s’acumula en les parts marcades, i aprofundeix el color. També es coneix com incisió. Llegir mès sobre: Incisió

en: SPECIFIC GRAVITY

es: GRAVEDAD ESPECÍFICA

La gravetat específica, és la relació entre la massa d’un sòlid o líquid a la massa d’un mateix volum d’aigua destil•lada a 4°C (39°F) o d’un gas a un mateix volum d’aire o hidrogen en condicions prescrites de temperatura i pressió.

en: STONE WARE

es: GRES

Gres es arcilla muy fina y dura. Se puede cocer hasta 1280ºC que vitrifica, permite fabricar objetos de gran dureza como vajillas. Es una arcilla muy adecuada para la colada, prensa, y torno. Las piezas de gres esmaltado, son impermeables a los líquidos.

Se utiliza mucho en la industria para baldosas, pavimentos y revestimientos

en: STONE WARE - GLAZES

es: GRES - Esmaltes

Gres esmaltat: Els esmalts de gres, es poden coure entre 1200 º C i 1300 º C. Es poden comprar preparats o fer-los un mateix. En els esmalts de gres, el fundent principal és el feldspat en percentatges majors a 40/50%. Tant en atmosfera oxidant com a reductora, en forns elèctrics o a gas poden obtenir-se molt bons resultats i d’alta resistència, els esmalts de gres, poden ser, transparents, brillants, setinats o mats i són molt impermeables.

A Europa la producció de gres va començar al segle XII a Alemanya.

en: YELLOW

es: AMARILLO

El groc, és el color dels estels a la nit. Hi ha diferents tons de groc i és un color que s’utilitza molt en el mètode de la Majòlica, col•locant-la per damunt o per sota d’un color i per formar un altre. Els dos més utilitzats amb aquest mètode són coure verd i ocre.
(Zr-Si-Pr) + 0, 33( Pb-Sb-Fe)

en: YELLOWS

es: AMARILLOS

Groc fort = (Zr-Si-Pr) + 0, 33 (Pb-Sb-Fe)
Groc llimona = (Si-Zr-Pr)
Groc ocre = (Zr-Si-Pr) + 0, 33 (Pb-Sb-Fe) + groc fort (Cd, Es) Vermell fort. Aquesta és una barreja de vermell i groc. El groc, pero, és el color dominant.

en: THICK

es: GROSOR

a) Grossor en productes sòlids és la distància entre dos costats oposats.
b) Espessor d’un líquid, és quan un líquid es barreja amb altres productes i es torna més dens i més sòlid. L’argila es barreja amb aigua per obtenir la plasticitat correcta per poder-la treballar.

en: GLOVES - Pottery.

es: GUANTES - Cerámics

Guants de cotó: Utilitzar guants de cotó quan no s’hagi de posar la mà en un líquid. No manté les mans seques però evita que els esmalts, pólvores, etc., danyin la pell. Els guants són ajustables i es poden rentar.

De plàstic: Treballar la ceràmica danya la pell, per la qual cosa és aconsellable utilitzar guants de plàstic. No n’hi ha d’especials per a terrissaires, però els d’ús domèstic són pràctics. Lamentablement, aquests no tenen la part que cobreix el braç, de manera que quan es barreja una gran quantitat de líquid, com un esmalt base, pot ficar-se dins del guant.

Dit de plàstic: Tallar un dit d’un guant de plàstic trencat, posar-lo al dit índex de la mà per netejar l’esmalt base de les vores de les rajoles. Agafar tres o quatre parells de rajoles, es posen de costat, arrossegar el dit per les vores, treure l’esmalt, i netejar tots els costats de la mateixa manera.

Guants pel forn: Són un tipus especial de guant per resistir la calor i generalment són de pell aspra. Protegeixen de la calor i s’utilitzen per treure peces del forn. També n’hi ha de feltre sense teixir, anticalòrics, especialment fabricats per resistir la calor fins a 180 ºC .

en: PIGGY BANK

es: HUCHA DE CERDO

Guardiola de porc, s’utilitza per estalviar diners, és una forma de ceràmica buida, realitzada amb la forma d’un porc. El motiu d’aquest costum és que el porc és un símbol d’abundància, prosperitat i aprofitament, per això que les primeres guardioles tinguessin la forma d’aquest animal, com a símbol d’estalvi.

En la part superior hi ha un espai estret, obert per introduir monedes. Avui dia, es poden comprar amb un forat per sota amb un suro per tapar i destapar. Abans es feien completament tancades i tenien que trencar-se per buidar-les.
Popularment es van crear per inculcar el sentit de l’estalvi als nens.

en: CARVING GOUGE - A tool for fluting clay.

es: GUBIA – Herramienta para estriar la arcilla

Gúbies de talla. són eines utilitzades en la ceràmica per fer estries que és, llescar tires d’argila per formar textures decoratives. Hi ha molts diferents tipus, formes i mides, generalment són de metall amb mànec de fusta. Són eines fetes per a talla, principalment en la fusta o ebenisteria .
Veure mes en: Estriat

en: PLASTER

es: YESO

El guix, és un material de construcció (sulfat càlcic). El guix com a material es barreja amb aigua per formar una pasta que allibera calor i endureix. S’aplica en parets i sostres per formar una superfície plana, després d’endurir i assecar se sol pintar.

en: PLASTER OF PARIS

es: YESO DE PARÍS

Guix de París: És una pols industrial utilitzada amb propòsits diferents, des d’enguixar ossos fracturats fins a fer motlles. És fàcil de treballar. En una galleda abocar aigua i bolcar el guix de París fins a sobrepassar el nivell de l’aigua. Barrejar, agitar i eliminar tots els grumolls a mà, es pot usar una batedora de cuina, un agitador manual per pintar o un mesclador que es pot adherir a un trepant elèctric. En 3 minuts comença a espessir-se i quan adquireix una textura pesada, s’aboca sobre o en la peça preparada per fer el motlle.
Llegir més sobre: Motlle