Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

GOMA

en: GLUE

es: GOMA

La goma es un adhesiu líquid o semi líquid que s’enganxa i ajunta peses; prové de fonts naturals o sintètiques i s’usa per ajuntar materials del mateix o diferents menes, la majoria precisa de temps per eixugar-se i adherir-se. Avui en dia n’hi ha que funcionen d’immediat, però es venen en quantitats limitades. Les cinc seccions

Seguent secció; Goma – Aràbiga en ceràmica