Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

en: QUARTZ

es: CUARZO

El quars és una roca de sílice. En la fabricació de les argiles per a ceràmica, s’introdueix en forma de sorra de sílice, indispensable per a la transformació dels materials dins del forn. Actua també com fonent en els esmalts

en: CHEMICAL

es: QUÍMICO

Químic és una substància produïda o utilitzada en un procés químic.

en: CHEMISTRY

es: QUÍMICA

La química és la ciència de la matèria i els canvis que experimenta. La ciència de la matèria també s’aborda en la física, però mentre la física té un enfocament més general i fonamental, la química és més especialitzada, es refereix a la composició, comportament, estructura i propietats de la matèria, així com els canvis que experimenta durant les reaccions químiques. És una ciència física que estudia àtoms diferents, molècules, cristalls i altres agregats de la matèria ja sigui de forma aïllada o combinada, que incorpora els conceptes d’energia i entropia en relació amb l’espontaneïtat dels processos químics.
Enllaç: Wikipedia/Chemistry