Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

en: GROG - Materials to strengthen clay.

es: CHAMOTA

Xamota: És un material granular que s’ha obtingut de la polvorització del maó, pedra refractària, o un altre producte ceràmic cuit. S’afegeix a l’argila per donar textura, reduir la contracció durant la cocció, ajuda a l’argila a modelar-se de manera uniforme, evita esquerdes i deformacions quan es cou. La xamota pot ser de diferents gruixos i colors. Cal assegurar-se que la xamota pot coure’s a la mateixa temperatura que l’argila a la qual s’ha afegit. S’obté de tallar o llimar rajoles Quan s’utilitza un tallador de rajoles elèctric, s’obté bescuit en forma de pols, que és la xamota.

en: CHAMOTTE

es: CHAMOTA

Xamota és un material format per la cocció a alta temperatura d’una argila refractària. Després de ser cuit es tritura per utilitzar-ho com a material per barrejar amb l’argila.

en: CHIMNEY

es: CHIMENEA

Feu clic al títol per veure més imatges

Xemeneia és una estructura vertical, que forma un túnel que passa el fum, gasos, pólvores, etc. Pot connectar-se directament a una màquina o tir directe, acostuma a ser més ampla en l’inici per poder superposar-se a l’espai on la matèria s’escapa. Això crea un corrent d’aire que envia els gasos cap amunt i cap a fora. La part superior està a l’exterior de l’edifici i en general s’eleva per sobre d’un sostre

Les tres primeres fotos mostren xemeneies que s’adjunten als forns. Les fotos d’abaix són, una xemeneia per a exteriors i una altra per a interiors.
Llegir mès sobre: Forn – Ventilació

en: SYRINGE

es: JERINGAS

Xeringues; Les dues primeres fotografies; a) i b) són xeringues per a ús mèdic i les dues últimes c) s’usen per decorar pastissos; d) dibuix de la xeringa c muntada.

S’omple el tub amb un esmalt espès i es pressiona cap avall fent-ho sortir pel filtre. En ceràmica, s’usen per decorar amb colors i esmalts, també per al mètode de corda seca i entubat.
Llegir més sobre: Esmalt-base Textures / Esmalt-base textures amb colors
*

en: CHINA - White Clay

es: CHINA - Loza Blanca

Xina és el nom de qualsevol pisa blanca cuita a baixa temperatura i que vol assemblar-se a la porcellana.. Va ser desenvolupada a Europa per competir amb la costosa porcellana importada de la Xina i adquireix el nom del país d’on prové.

en: THERMAL SHOCK

es: CHOQUE TÉRMICO

Xoc tèrmic, es refereix a la fractura del material a causa de canvis extrems de temperatura, aquesta variació causada en general en la cocció del forn, origina esquerdes.

en: COIL

es: CHURRO

Xurro; és un material que es doblega i gira al voltant de si mateix o d’un altre objecte.
Explicacions:
a) Xurro en ceràmica es refereix a una forma d’argila, llarga i enrotllada, que s’utilitza per fer objectes.
b) Un rul.lo de cabell.
c) Una serp enrotllant-se a la pota d’una cadira, formant una bobina.

Nota: En Anglès la mateixa paraula és usada amb diferents materials, en català i en castellà cada paraula te una definició propia.
Llegir mès sobre: Xurros – Construcció amb xurros

en: COILING (1) Tools for cutting coils

es: CHURROS (1) Vaciador redondo, herramientas para hacerlos.

Buidadors, són eines metàl•liques per treballar l’argila i que tenen diversos usos: fer rotllos, per buidar i per devastar les peces en el torn.

Els dos primers estan fabricats industrialment amb mànecs de fusta i un cercle de metall en un extrem que té vores tallants a banda i banda.

Els últims cinc estan fets a mà amb filferro tallat a la longitud requerida i doblegats en rodó pel capçal a la mesura necessària, en aquest punt el filferro es retorça tres vegades, unint-los amb força que se separa de l’agafador que actua com un mànec. Funciona i és barat!

Seguent secció; Xurros (2) Diferents usos

en: COILING (2) Ways of using clay coils.

es: CHURROS (2) Diferentes usos de arcilla.

Un xurro es argila enrotllada a ma o amb una barra enrotlladora per formar un tub sòlid, que pot ser de qualsevol mida, longitud o gruix.

DIFERENTS USOS DEL XURRO

a) Enrotllant un xurro.
b) Fent un bol amb xurros.
c) Decoració d’un xurro; afegir xurros per canviar o augmentar una forma que ja està feta.
d) Xurros afegits; s’usen per ajuntar un objecte d’argila a una taula o torneta, per evitar que es bellugui al moure o girar-la.
e) Xurros per enfortir les unions; com les cantonades interiors i exteriors de les caixes. També poden utilitzar-se per la fabricació de parets de fusta per a motlles.
Llegir més sobre: Xurros (4) Argila amb plaques de laminadora

en: COILING (3) Building with clay coils.

es: CHURROS (3) Construcción con churros de arcilla.

Xurros o bobines, és un dels mètodes més antics de fer ceràmica. Formes d’argila com els bols es construeixen mitjançant l’ús de xurros d’argila flexible, col•locar-ne un damunt l’ altre i pressionar-los junts. Les formes creades amb xurros, es poden deixar a l’interior i/o exterior de la peça com a decoració o allisar-los pentinant o amb cops suaus fins que la paret sigui més prima, forta i tingui la forma desitjada. Mentre es treballa, aguantar l’interior amb una ma i copejar l’exterior amb l’altre, després fer el mateix a l’interior si el que s’esta fent és prou gran. Això també es pot fer amb una paleta o una enclusa. El mètode de copejar fa les parets mes primes i fortes i en acabar, l’argila es pot suavitzar o deixar amb una textura irregular.

Xurros. Els dibuixos que hi ha a continuació il•lustren les dues maneres de fer els xurros.
Les següents regles s’apliquen a tots dos tipus d’enrotllat.

a) Els xurros es poden fer de totes les mides, llargades i gruixos.
b) Si es vol fer un objecte rodó, també es pot utilitzar un torn..
c) Per evitar esquerdes, totes les argiles han de tenir la mateixa humitat i tenir la mateixa consistència.
d) Per enfortir la paret, el primer xurro de la base ha de ser el més gran.
e) Per evitar que la paret s’afebleixi, tallar els xurros de manera que les unions no es superposin una damunt de l’altra.
f) Per fer les unions, tallar els xurros a 45 º.

Treball en seqüència
a) Premer l’argila en cilindres. Col•locar-los sobre una superfície plana, es fa rodar cap enrere i cap endavant fins que siguin de la mida necessària.
b) Es pot fer la base amb xurros o aplanant una bola d’argila. S’ha de fer la forma i mida requerida per a la peça.
c) Tallar els extrems dels xurros a 45 º per poder-los unir.
d) Tots dos sistemes són iguals, excepte que, en el serpentejant, el xurro no està tallat en cada planta, continua fins que es necessita un altre.

Llegir mès sobre: Pessic – Fent un bol amb la tècnica del pessicy / Pessic – Pessic i rotllos d’argila en un bol

en: COILING (4) Clay with a slab roller

es: CHURROS (4) Arcilla con planchas hechas con laminadora.

Feu clic al títol per veure més imatges

Per realitzar rotlles de fang amb una eina, és necessari tenir una planxa d’argila al gruix desitjat.
a) La planxa es pot fer amb una laminadora o a mà entre dos llistons de fusta. És necessari també tenir dos trossos de lona per estendre l’argila.
Preparar l’argila partint d’un bloc, copejar-ho lleugerament cap avall amb els punys i passar-ho a través dels corrons de la laminadora, o amb un corró manual a través de dos llistons de guia.
b) Treure la lona que es troba en la part superior i amb l’eina de buidar, començant per un extrem, estiri a través de l’argila cap a l’altre extrem, en línia recta.
c) Aixecar per una punta la bobina cap amunt, col•locar-la en posició horitzontal, continuar fent rotllos fins a completar la planxa d’argila.
d) Si vol una bobina plana d’un costat, fer el mateix, però, la planxa d’argila ha de tenir una grossor inferior a la circumferència de buidador, més o menys a la meitat.
Nota: Les eines de buidador rodó es poden fer a la mida necessària. La foto mostra a una feta a mà de 1,5 cm. de diàmetre. La part superior és el cercle que és la mida del rotllo, la part torta és el coll i la inferior del mànec.
Llegir més sobre: Xurros (2) Diferents usos d’argila.