Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

en: SOAP - DRY

es: JABÓN SECO

Sabó sec s’utilitza per suavitzar el paper. Quan un disseny està en un paper rígid, es frega amb un tros de sabó sec i fa sigui més flexible.

en: TRAY

es: BANDEJA

La safata és plana i poc profunda, amb vores lleugerament elevades, fets de diferents formes, rectangulars, quadrades, rodones i ovalades, i s’utilitza per moure, sostenir, o exhibir articles. Pot ser de fusta, metall, plàstic, etc.

en: SALT

es: SAL

La sal, és clorur de sodi NaC1 i és un una substància incolora, soluble i cristal•lina.

en: SALT AND PEPPER - Piercers.

es: SAL Y PIMIENTA - Perforadores.

Aquestes eines per sal i pebre, van ser dissenyades originalment per fer els forats en els recipients de ceràmica de taula, per la sal i el pebre. Tenen un mànec de fusta i en cada extrem un perforador d’acer fort, de diferent grossor. S’utilitzen quan cal fer molts forats petits de la mateixa mida. Llegir més sobre: Calat – Decoració

en: SCUM

es: SALITRE

Salnitre són les eflorescències en l’argila: Quan l’argila vermella es cou en bescuit, de vegades apareixen zones blanques (crostes), en la superfície de l’argila que no estaven anteriorment. Es tracta d’un fenomen que es produeix en la superfície exterior de l’argila, a causa de les sals que afloren en la mateixa, no se sap quan ni on van a aparèixer.
Són difícils d’eliminar i quan es fa, queda una marca en la superfície del bescuit. Si no es treuen, danyarà l’esmalt i deixant un espai deteriorat després de la cuita.

en: HEALTH

es: SALUD

Salut: S’ha d’anar amb molta cura quan treballem amb ceràmica. Hem d’utilitzar mascaretes , ulleres protectores i guants, no només alhora de manipular i manufacturar sinó també alhora de netejar el taller. Quan escombrem aixequem molta pols i productes que podem inhalar. Per fer la neteja cal una aspiradora que és molt més segura que l’escombra.

en: BORDERS (1) In relief.

es: CENEFAS (1) En relieve.

Feu clic al títol per veure més imatges

Sanefes en relleu: Si cal fer una gran quantitat de sanefes en relleu, és millor fer un motlle. A continuació exposem una idea per a una solució ràpida i simple. El motlle ha de ser més gran que la peça acabada, cal tenir en compte que l’argila s’encongeix durant l’assecat i la cuita.

Les fotografies mostren part del disseny de les rajoles d’un “pati” restaurat. Les rajoles principals eren de 15×15 cm. Col•locades en diagonal, i les sanefes decorades de 7,5×15 cm. situades en posició horitzontal. Es van decorar directament sobre el bescuit. El disseny es va marcar utilitzant paper carbó i els espais es van omplir de colors, deixant el de la rajola com a fons
a) La fotografia mostra la sanefa superior en relleu.
b) La forma real, s’il•lustra en el dibuix de la dreta, perquè és difícil apreciar el relleu a la foto.
c) El disseny complert que es repeteix al voltant del pati.

en: BORDERS (2) In relief, how to make a mold.

es: CENEFAS (2) En relieve,como hacer un molde.

A continuació s’indica com crear i utilitzar un motlle de sanefa simple.

Forma tallada b): Una plantilla forta i prima de fusta tallada a la mida necessària, amb el perfil de la vora retallada. Ha de ser suficientment ampla pels costats, per la part superior i ha de ser bastant forta perquè l’argila pugui passar raspant.
Amplària: b) Més les dues parets laterals. a)

Llarg: Pot ser de qualsevol longitud, però es fa generalment per tallar tres sanefes.
Les parets a): Són necessaris dos parells; el primer parell ha de ser la longitud exacta de la sanefa que s’està realitzant. I suficientment alta per mantenir la plantilla b) mentre va raspant l’argila. Tambien ha d’ajustar-se una abraçadora de metall *c) per subjectar-la en la taula f). El segon parell ha de ser de la mateixa altura i amplària que el primer, però més llarg.

Base e): Ha de ser més llarga que les parets. Posar les quatre parets paral•leles entre si al llarg de la sanefa a la base i fixar-les fortament a ella amb cola o claus.

Taula de fusta d): tallar a la mateixa amplària que l’espai, però més llarg, fa que sigui més fàcil de retirar o treure les sanefes.


Seqüència de treball
1) Rodar l’argila formant un cilindre gran i sòlid, el doble de l’altura i lleugerament mes gran que la sanefa que va a realitzar. Posar-ho entre dues barres de guia a la meitat de l’altura del cilindre i tallar per la meitat amb un tallador de filferro. Separar les dues meitats i posar la part plana cap avall entre les dues parets de fusta d)
2) Posar la plantilla de fusta b) amb la forma retallada entre les dues parets i empenyer al llarg per la part superior de l’argila. Aquest pas s’haurà de repetir diverses vegades fins que tot l’excés d’argila s’hagi tret i quedi la forma de la sanefa.
3) Estiri de la barra d) amb l’argila, per la qual cosa solament s’endinsarà fins al final de les parets. Tallar els extrems de la sanefa amb un tallador de filferro, perquè quedi a 90º
4) Fer el mateix a través de la longitud de la sanefa. Estiri de la fusta i continui el tall a la longitud correcta.
5) Una vegada tallada, treure la barra de fusta d) amb la sanefa.
Cal tenir moltes barres de fusta per deixar la sanefa humida en elles, fins que estiguin prou seques per treure-les sense deformar-les.
6) Sobre una barra de fusta coberta amb un drap, col•locar les sanefes perquè s’assequin. Col•locar al damunt una altra fusta perquè no es deformin.

Llegir més sobre: Sòcol rajoles

en: BORDERS (3) Plate structure.

es: CENEFAS (3) Estructura en platos.

Feu clic al títol per veure més imatges

Plats amb sanefes; una sanefa és un espai que está al voltant de la vora exterior d’una peça. En els plats, la paraula SANEFA s’utilitza per descriure el disseny o part de la seva estructura, la sanefa està en un nivell més alt que el centre i poden ser de qualsevol mida, rectes o ondulades;

Les fotografies mostren quatre plats, els dos primers no tenen marges estructurats i els altres dos si que en tenen. Els dibuixos mostren com se poden barrejar les estructures; “a” marge decorat en un plat pla, “b” plat pla sense decoració del marge, “c” un marge estructurat i cobert amb un disseny, “d” marge estructurat amb un disseny separat.

Llegir més sobre: Majòlica: 5e – Plats preparació per pintar-los i Majòlica: 5f – Pintando platos

en: BORDERS (4) Plates Designing.

es: CENEFAS (4) Diseño de Platos.

Plats amb sanefa, com s’explica a la secció anterior, són part estructural d’un plat o un disseny que va al voltant de la circumferència exterior.
La circumferència del centre de la sanefa és més estreta que l’exterior. Això ha de tenir-se en compte fent el disseny més ajustat a la vora interior; les dues línies han de seguir la corba del plat. Tallar un tros de paper transparent que tingui la mateixa forma que la part que ha de cobrir. Marqar en el disseny la línia central i punxar el contorn bàsic.

Amb qualsevol plat, tassa o tapa que sigui corb, ja sigui cap a l’interior o exterior, el paper transparent s’ha de tallar, perquè la mida pugui disminuir o augmentar, mitjançant la superposició o separació, això ajuda a fer que el paper s’ajusti al voltant de les corbes.

El plat s’ha preparat i marcat amb una línia de llapis en els següents llocs:
a) La part superior central de la part frontal està marcada. Això ajuda a decorar el disseny superior de manera correcta.
b) Les línies de bandejat
c) Els espais de la sanefa

Cal calcular i fer el disseny, perquè càpiga al llarg de la vora i el nombre de vegades que sigui necessari, perquè encaixi exactament. Ara vaig a explicar un disseny repetit en vuit ocasions. Marqui en la vora del plat amb cendra vegetal començant per a dalt; així la part superior central es troba prop de vostè. El senyalar aquí, evita treballar sobre el plat i danyar-ho. Col•loqui el paper transparent de manera que el seu centre coincideixi amb la línia en el plat i es trobi entre les dues primeres línies de bandejat amb llapis. Marqui el primer disseny, giri el plat i marqui el costat contrari, després vagi marcant tots dos costats a 90 ° a la dreta i esquerra i continuï omplint els espais entre cadascuna.

Si els plats amb els quals treballa estan fet amb motlles no hi ha problemes a ajustar els dissenys, però si són manuals, és possible que hagi d’adaptar la mida i l’espai, ja que mai són exactament iguals.

Llegir més sobre: Majòlica: 5e – Plats preparació per pintar-los i Majòlica: 5f – Pintando platos

en: BORDERS (5) Plates spacing designs.

es: CENEFAS (5) Espacios para diseñarlos.

Vora de plat: el plat s’ha marcat amb una línia en llapis, en el centre superior de la vora, el punt se situa entre els dos forats del revés, per aplicar correctament el disseny.

Començar per la vora del plat: Primer, calcular quantes vegades desitja que el disseny sigui repetit, i després preparar els dibuixos a la mida. Si el disseny s’ha de repetir vuit vegades, el dibuix ha d’ocupar ⅛ de la circumferència de la vora. Començar per la línia de llapis marcada anteriorment en el centre superior, la marca ha de ser diferent per distingir-la de les altres, marcar els vuit segments al voltant de la vora, amb la mateixa distància entre cadascun. Es pot utilitzar un compàs per fer els espais, a la mida necessària i moure-ho al voltant del plat, marcant els punts.

Traçat del plat: Si els plats que s’utilitzen són motlles, perquè cadascun tingui la mateixa mida, es treballarà amb rapidesa i major exactitud en traçar el disseny en paper. El traçat disposa els espais necessaris per ajustar els dissenys repetits en la vora. Existeixen tres traçats bàsics per a espaiar de les vores b) 16, 8. 4 i c) 12, 6, 3. Es necessita un tros de paper per al traçat i un de retallat per a cada mida de plat que s’utilitza.

(a) Per al traçat és més fàcil utilitzar paper quadriculat que ha de ser una mica més gran que el plat. Geomètricament elaborar i traçar les línies dels espais necessaris, mentre més exacte sigui, millor. En el diagrama del traçat, a la foto anterior, es mostren els espaïs per 16, 8 i 4 parts, que també es pot utilitzar pels altres, simplement marcant les línies amb colors diferents. Dibuixar els segments amb l’ample de la circumferència dels plats que utilitza. Col•locar aquest paper sobre una superfície plana i sobre un altre tros de paper tallat en cercle a la mida del plat que està treballant. Amb una regla, marcar les línies sobre ell, utilitzant el traçat per col•locar-los correctament, després tallar un petit triangle en el marge de cada línia, perquè el punt interior coincideixi amb la línia.

Col•locar-ho sobre el plat i amb un llapis de mina tova, marcar els centres dels triangles necessaris per al seu disseny. Si el patró es va a repetir vuit vegades, marcar-los tots

Llegir més sobre: Majòlica: 5e – Plats preparació per pintar-los i Majòlica: 5f – Pintando platos

en: BORDERS (6) Plates Painting.

es: CENEFAS (6) Platos pintando.

Feu clic al títol per veure més imatges

Sanefes de plats: les sis fotografies mostren algunes de les moltes possibilitats que existeixen per a pintar-les. Poden tenir línies d’unió de diferents amplades, colors i amb dissenys que poden ser repetits o separats. Hi ha molts i el mateix disseny pot ser de diferents mides sobre paper transparent i foradat, el que els fa difícil de reconèixer. Cadascú d’ells s’ha d’arxivar amb una foto de color, s’explica en; arxius de sanefes. Aquests plats estan decorats amb el Mètode Majòlica i tot el procés de treball esta en la secció “plats” més explicat.

Llegir mès sobre: Arxiu (4) Arxivant dissenys de plats
Llegir mès sobre: Bescuit (4) So de plats, gerres i tapes / Bescuit (5) Neteja de plats, gerros i tapes
Llegir mès sobre: Majòlica: 5e – Plats preparació per pintar-los / Majòlica: 5f – Pintando platos

en: BORDERS (7) On tiles.

es: CENEFAS (7) En azulejos.

Feu clic al títol per veure més imatges

Les següents fotografies mostren dissenys de sanefes com a part de les rajoles.
Línies rectes que van per la vora exterior de les rajoles, són de diferents amplades i colors i poden variar des d’una sola línia fins a un disseny elaborat.
a) Una gruixuda línia recta de color fosc al voltant de la vora de la rajola, i l’espai a la vorera es pinta amb un altre color.
b) Una línia fosca es pintada i dues de colors diferents, el que fa que cada cantonada giri 45º i que es pinten de color verd .
c) Un disseny clàssic usat per plats i marges separats formen part de la rajola.
d) Ambdues línies està cobertes pel disseny en parts i tallades a les cantonades.
e) El disseny d’un marge que forma part de la rajola, que també es pot usar com a sanefa separada.
f) Una sanefa elaborada que ter el mateix disseny a cada costat, però a dalt i a baix son diferents.

en: BORDERS (8) Separate tiles for framing.

es: CENEFAS (8) Azulejos separados para enmarcar.

Feu clic al títol per veure més imatges

Rajoles amb sanefes, són en general un patró repetit sobre peces separades que s’estableixen en sentit horitzontal i vertical entorn d’un disseny per formar un marc. Aquests poden ser de qualsevol mida, però normalment té l‘amplada de mitja rajola i una cantonada és generalment la meitat d’una sanefa. No totes les mides es poden comprar, de vegades s’han de tallar de les mateixes rajoles, del doble de la seva mida. A Europa, s’utilitzen en la decoració d’interiors: banys, portes i per a la decoració de marcs de rajoles i miralls. En la secció Arquitectura Ceràmica les fotos (a, b i d) mostren aquest mètode.

1) Les fotos (a i b) mostren el disseny de sis sanefes de 7.5×15cms i la (c) dos de 7.5×20cms.
2) Els tres quadres de flors (d, e i f) son iguals, però cadascun d’ells te sanefes diferents.
3) Sis quadres amb diferents mides i subjectes (g, h, i, j, k, i l), cadascun te diferent disseny de sanefa.
4) Dissenys de sanefes especials (m) que es van fer per un encàrrec privat i la (n) es va fer per anar amb un quadre i aquí es usat per un mirall.

Nota: S`ha usat el Mètode Majòlica per la seva decoració que es idèntic al de Majòlica – Preparant rajoles per a treballar decorar rajoles que s’explica en aquesta secció:

en: BORDERS (9) Framing pictures with one tile designs. (CONSTRUCTION)

es: CENEFERS (9) Enmarcar cuadros con diseños de una azulejo. (IN CONSTRUCTION)

Feu clic al títol per veure més imatges

Sanefes: Si vol comprar sanefes que s’ajustin a la seva preferència de dissenys d’una sola rajola, és molt important abans de fer una comanda, d’esbrinar com seran distribuïdes, ja que la mateixa quantitat de dissenys d’una peça que es posen de manera diferent, canvien la quantitat de fronteres necessàries.

Tots els dissenys d’una sola rajola de la mateixa mida però amb diferents temes, es poden ajuntar per formar una imatge a la mida que necessiti i emmarcats amb sanefes. Les dos mides principals de rajoles són 15 × 15cm i 20 × 20cms i les fronteres són 7,5 × 15cms i 7,5 × 20cms.

Quan hagi calculat quantes sanefes precisi, no ha de comptar el nombre de rajoles, doncs sempre hi ha més sanefes que rajoles. Compti els costats de les rajoles que estan al voltant del marge extern del quadre.

Les següents sis fotografies permeten veure i comprendre els problemes fàcilment.

Les fotos (a, b i c) tenen el mateix nombre de rajoles, que mostren el procés de fer vi. Hi han 12 rajoles posades de diferents formes:

a) Les rajoles estan posades en 4 línies de 3 peces, que precisen 14 sanefes i 4 cantonades.
b) Les rajoles estan posades en 2 línies de 6 peces, que precisen 16 sanefes i 4 cantonades.
c) Les rajoles estan posades en 1 línia de 12 peces, que precisen 26 sanefes i 4 cantonades.

Les fotografies (d, e i f) tenen mides i formes diferents.

d) Hi ha 6 rajoles que mostren oficis diferents, posades en dues línies que precisen 10 sanefes i 4 cantonades.
e) Mostra 15 rajoles en tres línies de 5 unitats, barrejant dissenys amb diferents objectes; feines i flors. Precisen 16 sanefes i 4 cantonades.
f) Les rajoles formen un quadrat de 9 rajoles que precisen 12 sanefes i 4 cantonades, mostrant rajoles blanques barrejades amb altres decorades.

*Nota:*Nota: Si es precisen moltes rajoles es poden comprar de blanques per barrejar amb les decorades. Es millor comprar-les sempre al mateix lloc que les decorades, donat que el blanc de la base pot ser diferent. Les que son blanques i fetes industrialment tenen una superfície dura i brillant, les fetes a ma tenen un color crema més suau, si es barreja´n s’espatlla el subjecte del quadre un cop acabat.

Llegir més sobre: Muntatge de rajoles / Emmarcat de rajoles con fusta. / Emmarcat quadres grans. / Emmarcat de rajoles amb fusta feta per emmarcar. / Rajoles – Posant rajoles sobre parets.

en: DRY

es: SECO

Sec és quan un producte que estava humit ara està lliure de qualsevol líquid o humitat.

en: BONE DRY - Clay.

es: SECO COMPLETAMENTE - Arcilla.

Sec del tot es quan l’argila està més seca que al seu estat natural el que es controla mitjançant la temperatura del seu voltant. Per arribar a aquesta situació s’ha d’escalfar el forn a més de 100ºC, és a dir la temperatura d’ebullició de l’aigua, fins arribar als 600ºC que és quan l’argila es transformarà en bescuit.

en: SILK

es: SEDA

La seda és un fil fet d’una fibra obtinguda del capoll del cuc de seda i s’utilitza per fer un teixit.

en: RIDDLE

es: CEDAZO

Sedàs – cernedor – tamís – colador. Són diversos noms per definir l’utensili per garbellar a través d’una malla; fils entreteixits en diferents materials, formen forats quadrats de diferents mides. S’utilitza per separar i netejar els materials, com l’argila, la xamota, els esmalts, etc.

en: ROTARY SIEVE

es: CEDADO ROTATORIO

Els sedassos rotatoris estan fetes de metall i totes les parts són desmuntables. Hi ha diferents tipus de discos amb engranatges de diferents mides. Té dues manilles i una d’elles sobrepassa la paret a banda i banda i serveix per aixecar-la, ambdues estan subjectes a la paret amb cargols i al mig hi ha un forat que permet passar a la segona manilla que està subjecta al pinzell. En girar-la roda un pinzell sobre l’engranatge i empeny les substàncies ja siguin líquides o pols al seu través.


a) La paret. b) els discos de diferents mides que formen la base. c) La manilla de subjecció. d) El pinzell. e) La manilla giratòria. f) Les primeres tres peces juntes. g) Les tres últimes peces juntes.* h*) La rotatòria completa.

Llegir mès sobre: Esmalt-base (c) Preparació de l’Esmalt base Al final hi ha un video que permet veure com s’usa el tamís rotatori

en: SEAL

es: SELLO AL CUÑO

El segell a l’encuny en el passat s’utilitzaven per registrar propietats, cartes, etc. Es col•locava cera calenta sobre un petit espai on s’unien les dues parts i se segellava amb el nom o signe dels propietaris, es feia con a prova que no havia estat oberta. Ara, un segell és utilitzat pels terrissaires com una signatura o marca del taller. Es fa en argila o fusta amb un mànec, pot ser de qualsevol forma, rodó, quadrat, etc., i el mànec suficientment llarg per aplicar-ho còmodament. La marca es fa en un extrem en relleu o buit. Si es fa amb argila s’ha de coure.

en: ROULETTE WHEEL - ROLLER TOOLS

es: SELLO CILÍNDRICO

Feu clic al títol per veure més imatges

Segell cilíndric per imprimir, anomenat també segell cilíndric, es un petit cilindre fet amb fusta, argila bescuitada, escaiola, pedra calcària o d’altres materials, amb un disseny marcat per imprimir sobre l’argila per crear un relleu. Pot ser de qualsevol mida, es connecta a un mànec. S’aplica sobre argila tova, el cilindre roda sobre ella i crea un patró o textura repetida.
Si en fa un cilindre amb argila, després de crear el disseny s’ha de deixar assecar i coure’l, ja que la humitat de l’argila gastaria el disseny de la roda. És necessari afegir un mànec pot ser un filferro gruixut , que es posa en el centre del cilindre per cada costat, perquè sigui més fàcil rodar i imprimir.

Llegir més sobre: Impressió Una bona idea fer una nansa desmuntable, que es pot utilitzar amb tots els cilindres. Mostra algunes que estan fetes completament a mà i son molt pràctiques, dissenyades amb una peça de metall prima i mal•leable. A la part superior hi ha un anell per poder-la penjar i al mig un espai per a mantenir-la durant la feina amb una roda de ruleta a sota

en: STAMPS - To work with clay.

es: SELLO - Para trabajar con la arcilla.

Segell: si va a utilitzar un disseny contínuament, fer un estampat en fusta o bescuit. N’hi ha dos tipus, tots dos són tubulars que poden tenir els dissenys o tallats sobresortint o enfonsats, tal com es mostra en la il•lustració.

1) És un tub d’argila, que té el disseny de l’estampat en un extrem, ha de ser prou llarg per agafar-ho còmodament mentre pressiona sobre l’argila, si són grans i amples, fer un mànec en forma de “T” a l’inrevés. Llegir més sobre: Impressió amb segells

2) És un tub d’argila, amb el disseny al voltant l’exterior i un forat per la meitat, per unir un mànec a ell. S’apliquen rodant sobre argila, per repetir el patró del dibuix. Si té molts, tingui en compte que s’han de penjar, així sabrà on estan. Són coneguts també com a segell cilíndric .
Llegir més sobre: Impressió

segell cilíndric

en: CLAM - Joining pieces of dry clay.

es: SELLAR - Unir piezas de arcilla seca.

Segellar, és unir dos trossos d’argila seca. Marcar les parts que s’han d’unir i posar-hi barbutina. Pressionant, mantenir les parts juntes fins que estiguin prou seques i no es puguin separar; després, netejar i allisar la unió, i abans de coure, deixar que s’assequi.

en: LUTE

es: SELLADO

Segellat: Per unir dos trossos d’argila en estat de duresa de cuir. Marcar les vores que s’han d’unir per obtenir una superfície rugosa, després humitejar i afegir la barreja d’argila i aigua en cada costat, mantenir-los junts un curt temps, emplenar qualsevol espai al voltant de l’exterior, on les parts s’han unit i deixar assecar. Després, escatar les parts aspres i finalment la peça es pot coure.

en: SEGER CONES

es: SEGER CONOS

Els cons de Seger, serveixen per mesurar la temperatura dels forns. Van ser inventats i fabricats a Alemanya en 1886 pel Dr. Hermann Seger. Tenen forma de triangle allargat i codificats amb nombres i colors, que permeten distingir els diferents graus de temperatura, alguns són tan petits, que és difícil llegir el seu nombre. Existeixen dos tipus; “Mini cons” col•locats en la vareta sensitiva del forn, que serveix per quan aconsegueix la temperatura apropiada, es talli l’electricitat. I els “Cons estàndar” que permeten controlar la temperatura en les diferents parts del forn.

Nota: Sota la paraula con hi ha cinc seccions que expliquen com usar-los

en: SAFETY

es: SEGURIDAD

Seguretat: Molts productes utilitzats en la ceràmica són tòxics i verinosos. Llegeixi atentament les instruccions dels productes, marcar-los amb claredat així qui ho utilitzi sigui conscient dels seus perills, faci servir guants i màscara mentre treballa, especialment en la polvorització, neteja i en la manipulació de barbotines i esmalts.
Llegir més sobre: Guants / Màscares – respiratòries / Ulleres – Protecció

en: BEADING - Is a glaze failure, it separates into patches.

es: SEPARACIÓN - Un fracaso del esmalte, se separa en partes.

Separació és dona un esmalt en coure’s no s’adhereix a la superfície que s’ha aplicat. Se separa, s’encongeix o es desfà, deixant espais vuits que mostra el cos del bescuit. Pot observar-se al voltant de les vores, en petits zones individuals o en tota la superfície. Abans de la cuita les peces decorades semblaven perfectes.

en: SCREEN PRINTING

es: SERIGRAFÍA

La serigrafia és un mètode d’impressió, a través d’un teixit de malla tibada en un marc anomenat pantalla, que transporta el color emulsionat mitjançant una escombreta de goma anomenada rascleta o rasqueta.
El sistema d’impressió es pot repetir tantes vegades com es vulgui sense perdre definició. S’adapta a la perfecció en horitzontal sobre superfícies planes, per això s’utilitza bàsicament sobre rajoles.
La serigrafia és un sistema d’impressió mil•lenari.

en: SCREEN PRINTING - In pottery (5) Setting up a table

es: SERIGRAFÍA - En cerámica (5) Instalar una mesa de trabajo.

Feu clic al títol per veure més imatges

La Serigrafia sobre esmalt, consisteix en la impressió de pantalla sobre una base d’esmalt opaca sense coure. Jo només la utilitzo per a contorns. Es pot afegir colors però encara que el treball és més econòmic, no m’agrada perquè fa els colors durs i plans, es perd els canvis de la densitat i les pinzellades que els colors tenen quan es pinten a mà. .

Una llista del material necessari per al treball:
Barra de metall: una barra plana de metall, més llarga que l’ample de la taula de 2 cm gruix per aguantar des rajoles de forma correcta i evitar que es moguin.
Contorns; color preparat. Barrejar una part dels colors amb tres parts d’esmalt transparent. Afegir aigua i una mica de diluent per a serigrafia, es regira bé i es passa pel colador. Ha de ser un líquid espès, el color que utilitzo per als contorns, és 50% de color marró fosc i 50% de color marró vermellós.
Diluent: És un líquid que s’afegeix als colors perquè funcionin bé, els fa més mal•leables.
Drap. Per netejar la pantalla.
Frontissa. Subjectador de pantalla, hi ha dues ajuntades a la taula per a sostenir la pantalla.
Gibrell. Un recipient de plàstic ple d’aigua neta per netejar la pantalla si és necessari.
Mordassa; dues mordasses per subjectar la barra de metall a la taula.
Paper de cuina Un rotllo gran de paper per netejar la pantalla.
Objectes pesats: Per col•locar-los sobre les rajoles en bescuit perquè no es moguin.
Pilons. Dos rajoles petites serveixen, per sostenir el front de la pantalla.
Pinzells (b) Un pinzell suau i gran, de pèl recte per treure la pols de les rajoles.
Pinzell per espolsar (f) un pinzell gran per posar el color des del pot fins a la pantalla.
Rajoles: Rajoles en bescuit per sostenir els que es van a imprimir.
Rascleta: eina utilitzada per arrossegar el color sobre la pantalla.

en: SCREEN PRINTING - In pottery (0) The ways of working.

es: SERIGRAFIA - En cerámica (0) Técnicas de impresión.

Imprimir amb pantalla, consisteix a transferir un color a través d’una malla tibada a un marc. Sempre es fa sobre una superfície plana, els colors passen per la pantalla, arrossegant-los amb una rascleta sobre el que s’està decorant, deixant el dibuix imprès en una forma plana. Es pot imprimir sobre diferents materials: teixit, plàstic, seda, etc. Aquí cobrim els mètodes usats en ceràmica.

Impressió directa:

Sobre argila crua. La impressió sobre argila crua, solament és necessària si després s’ha de donar forma a la peça, o per reduir el procés d’elaboració a una sola cocció, especialment a altes temperatures. La superfície ha de ser plana en tots dos casos.

Sobre bescuit: La impressió sobre bescuit és fàcil de realitzar, a causa que la superfície del bescuit és molt absorbent, de manera que el color quan travessa la malla s’asseca gairebé immediatament.

Sobre esmalt cru: A les peces bescuitades s’aplica un esmalt opac, per immersió o abocament. A continuació, es preparen els colors: 3 parts de fundent i 1 part de colorant o òxid, es decoren i es couen a 980 º C.

Sobre una base esmaltada cuita: És freqüent l’ús de serigrafia en peces vidriades i impermeables. En general es realitza a baixa temperatura, el pigment és especial i adequat a la cocció de tres enfornades entre 750 a 800ºC. La manera correcta per a la serigrafia en aquest cas, ha de ser d’assecat ràpid.

Nota: Per usar la impressió amb el Mètode Majòlica solament s’imprimeixen els contorns i els colors es pinten a mà, ja que el resultat correcte és molt important. Dos colors en sobreposar-se creen un altre color i les pinzellades donen la forma i el volum. Els mateixos colors poden posar-se amb diferents intensitats, això és impossible en la impressió amb pantalla.

Impressió indirecta: la calcomania

Amb aquest sistema, s’imprimeixen les calcomanies de ceràmica. La imatge impresa sobre paper emulsionat es desprèn i s’aplica sobre la ceràmica mitjançant aigua. El procediment d’elaboració és propi de les arts gràfiques. Els colors que s’utilitzen es diuen vitrificables i el límit de la temperatura està en funció de la quantitat de fundent en la composició del color, a més fundent menys temperatura. La fusió està entre els 750 a 1250ºC. Llegir més sobre: Calcomania

Notes: Aquestes descripcions són per a serigrafies de petits i mitjans tallers, i sobre objectes plans. La gran indústria ceràmica, sobretot les empreses de vaixelles, té altres mitjans més automàtics per aplicar la serigrafia a les peces: sobre objectes cilíndrics, vores, fons de plats, tasses, objectes corbats, etc.

en: SCREEN PRINTING - In pottery (1) Making a design for tiles.

es: SERIGRAFÍA - En cerámica (1) Haciendo un diseño.

Feu clic al títol per veure més imatges

A continuació s’explica la manera de fer un disseny com a addició al treball de ceràmica. És millor no complicar-se a aprendre a fer marcs, estirar i muntar la malla, fer les plantilles necessàries per als seus dissenys, etc. Tot això és millor deixar-ho als professionals, serà més ràpid, millor i no és car.

La dificultat estreba que les línies de les fotografies de les plantilles per a la pantalla, han de ser completament opaques, si no és així, quan s’exposen a la llum per passar-les a la plantilla, les parts per on passa la llum s’endureixen i no accepten la tinta. Dit d’una altra manera, les parts del disseny on la tinta no estigui suficientment implantada, no apareixeran.

DIFERENTS MANERES DE PREPARAR UN DISSENY
A continuació s’expliquen dues maneres de preparar un disseny.
1) Fer el disseny en l’ordinador a la mida requerida. Engrandeixi-ho per poder-ho veure clarament i assegurar-se que el negre sigui sòlid i el blanc molt net, llavors l’empresa que fabrica les seves pantalles les prepararà sense problemes perquè pugui utilitzar-les.
2) Si el disseny es prepara de la següent manera, es pot col•locar directament en la pantalla. Traçar el disseny sobre un paper anomenat “pel•lícula de dibuix polièster doble mat “ és transparent i s’ha d’utilitzar una pintura coneguda com a “foto-negativa”, és opaca, negra i feta per a retocs de negatius. Traçar el disseny que es desitja copiar en el paper amb la tinta esmentada, utilitzar un pinzell per decorar. La pintura es pot barrejar amb aigua, però sense oblidar que ha de ser totalment opaca. Si es copia d’un dibuix i el paper que s’utilitza no és molt transparent, treballar sobre una taula de dissenyador de vidre amb llum per a baix. Recordar que amb aquest mètode és molt difícil corregir errors però l’avantatge consisteix que les pinzellades s’aprecien en els contorns.

en: SCREEN PRINTING - In pottery (3) Materials to work with tiles.

es: SERIGRAFÍA - En cerámica (3) Material de trabajo

Feu clic al títol per veure més imatges

a) Suports de pantalla: Són braços per fixar els marcs de les pantalles, s’acoblen a una taula, la pressió és regulable. Es necessiten dos braços per subjectar una pantalla.
b) Detall dels braços: Vista lateral dels suports per a la pantalla. La taula aquesta retallada per la part posterior, per acoblar cada braç, es manera que la mordassa queda sota i la vora de la taula aquesta recta contra la paret el que ajuda a estabilitzar la pantalla.
c) Taula de treball: Aquesta taula de treball permet subjectar pantalles grans, els tres suports units a la taula i espaiats ens ells, són per sostenir els bastidors de diferents mides de llarg i alt.

Llegir més sobre: Frontissa

en: SCREEN PRINTING - In Pottery (4) Setting up a screen to print tiles.

es: SERIGRAFÍA - En cerámica (4) Preparando una pantalla.

Feu clic al títol per veure més imatges

1) Posar la pantalla sobre la taula i ajuntar els dos braços de subjecció a la mateixa distància entre tots dos costats.
2) Posar dos rajoles blanques esmaltats damunt la taula i a l’esquerra dos de bescuit, davant una barra de metall que fa de guia i que ha de ser més llarga que la taula. Baixar la pantalla cap avall, a través de la trama podrà veure les rajoles blanques, moure-les si és necessari fins que estiguin correctament col•locades respecte al disseny en la pantalla.

Nota: Si cap ha estat impresa, usi rajoles fornejades amb una base de vidre blanca, el que permetrà veure els contorns millor.

3) Aixecar la pantalla i posar les rajoles de bescuit al costat de les blanques, posant alguna cosa pesant al damunt perquè no es moguin.
4) Posar la barra guia de metall davant de les rajoles de costat a costat de la taula i subjectar-los amb mordasses perquè no es moguin.
5) Baixar la pantalla de nou per assegurar-se que no s’hagi mogut gens.

en: SCREEN PRINTING - In pottery (6) Printing onto tiles.

es: SERIGRAFÍA - En cerámica (6) Impresión.

Feu clic al títol per veure més imatges

Serigrafia.
a) Es col•loca la pantalla de manera que quan la baixi, el disseny estigui correctament col•locat sobre les rajoles. S’ha de comprovar l’espai entre la pantalla quan es baixa cap avall.
b) Col•locar dos o tres pilons per recolzar les cantonades frontals de la pantalla. Baixar la pantalla i recolzar-la en els pilons, entre la pantalla i les rajoles, ha d’haver-hi un espai paral•lel aproximadament de ½ cm. Ajustar-la fins que aquest espai sigui el correcte.
c) Vista lateral, mostra que la malla només toca la rajola mentre s’utilitza la rascleta.

Nota: Això es pot complicar perquè la fusta dels marcs es deforma amb el temps o l’empresa que fa la pantalla no col•loca el disseny en paral•lel al marc.

d) Submergir el pinzell gran en el color i sense tocar el disseny pintar una línia una al llarg de la pantalla.
e) Baixar, sense tocar les rajoles i moure la rascleta sobre la pantalla, de darrere cap endavant.
f) Moure l’excés de pintura cap a la dreta, després cap avall fins al fons.

g) Baixar el marc, mantenir-ho i aguantar-ho a baix amb una mà, amb l’altra passar la rascleta sobre la pantalla, aguantant-la lleugerament inclinada. Fer-ho diverses vegades fins que els contorns estiguin coberts completament. Aixecar la pantalla i desplaçar la pintura sobrant a un costat per poder-la usar de nou.
h) Serigrafia completada.
i) Abans portar-los al prestatge, pintar a l’inrevés, nombre i codi, després deixar-los assecar.

El podòleg i el paleta
Les primeres rajoles mostren els contorns i els segones estan pintades i cuites

Nota: Existeix una altra forma de marcar les rajoles, la pantalla es col•loca sobre els quadres, la pintura s’estableix a la base i després marcar-los directament amb la rascleta.

SERIGRAFIACOSES ESPECIALS QUE CAL SABER
1) S’ha d’imprimir en només dos o tres moviments sobre pantalla, cap a dalt i cap avall.
2) El color que s’utilitza, ha de tenir la densitat adequada i ben barrejada.
3) Si ha d’imprimir diversos rajoles amb el mateix disseny, com les vores són lleugerament corbes, sense afegir més color, prémer la rasqueta en la part on s’uneixen.
4) La pantalla es pot bloquejar mentre es treballa per diverses raons; la base de l’esmalt pot estar massa humida o massa seca o la pantalla massa prop de les rajoles.
5) Quan la pantalla es bloqueja amb l’esmalt base, netejar tots dos costats amb un drap humit. La part que toca a les rajoles ha d’estar neta i seca, acabar de netejar amb el paper de rotllo.

en: SCREEN PRINTING - In pottery (7) Working big screens for tiles

es: SERIGRAFÍA - En cerámica (7) Pantallas grandes.

Feu clic al títol per veure més imatges

Les pantalles poden ser de qualsevol mida, però s’ha de considerar la distància que es pot estirar, per treballar amb comoditat i la mida de la taula on es treballa, mantenir la pintura en bon estat, a major la distància més difícil és treballa.
Quan s’utilitza una pantalla col•locar-la adequadament per treballar, calculant la distància quan s’imprimeix i quan es mou la rascleta cap avall. Les pantalles més grans que utilitzem són de 6 i 8 taulells (2 × 3) i (2 × 4).

El disseny anterior es mostra la impressió dels contorns amb pantalla, per decorar posteriorment amb Majòlica. Hi ha 30 rajoles, 6 a l’ample i 5 a l’alt, existeixen cinc pantalles per a aquest disseny. La impressió es realitza en sentit horitzontal. La pantalla que es mostra es va muntar incorrectament. Es poden veure que els espais més plens de color estan en la part superior i inferior, s’havia d’haver muntat d’esquerra a dreta, per això cal posicionar la pantalla en sentit horitzontal i no vertical.

Quan es fa el disseny s’ha de muntar assenyalant la cara en la cantonada superior, una “C” en l’esquerra, pot indicar la cara i a la dreta una “A” indica, a dalt.
Llegir més sobre: Majolica: 5c – Les etapes de la pintura de rajoles

en: SCREEN PRINTING - In pottery (2) Preparing the screen for tiles.

es: SERIGRAFÍA - En cerámica (2) Preparando la pantalla

Feu clic al títol per veure més imatges

La següent és una explicació de com es prepara la pantalla com a mètode afegit al treball de ceràmica. En la Majòlica solament s’han d’imprimir els contorns, ja que les pinzellades fetes a mà, donen forma i intensitat a la decoració, cosa que no s’aconsegueix amb la impressió del color a través d’una pantalla, que sempre s’imprimeixen colors plans.
La impressió dels contorns en pantalla és més ràpid i net, evita el punxat del dibuix i el marcat amb carbó.

PREPARACIÓ D’UN DISSENY
Un marc per a dos rajoles, amb mesures de 15 × 30 cm, les mesures s’han de prendre sempre des de dins del marc. Les explicacions següents, són de dos rajoles per separat de 15 × 15 cm., en una sola pantalla. El primer és un podòleg i el segon d’un paleta. Els dibuixos han de tenir la mida necessària per les rajoles.
Les línies de les vores de les rajoles no estan en la plantilla, cal marcar les línies guia en relació a la mida de les rajoles, per poder col•locar la pantalla correctament per a la serigrafia. Les línies guia estan fora de la rajola, en passar la rascleta sobre la pantalla si el color passa a través d’ella, no embruta la rajola.

CODIFICACIÓ DE LES PANTALLES
Assenyalar els marcs en l’exterior, sempre en el mateix lloc amb la malla cap amunt, amb un numero de codi i nom, de manera que es pugui llegir el contingut de la pantalla. Guardar-los en prestatges verticalment amb el codi a la vista, això facilita poder-los treure i guardar en el lloc adequat.

en: SIGNATURE

es: FIRMA

Signar és escriure el propi nom, el de l’empresa o codi en una peça acabada per poder reconèixer-la com de la propietat d’un i que ningú pot reclamar-ho.

en: FLINT

es: SILICE

El sílex, és un mineral dur de quars de gra fi. És la principal matèria prima en la producció del vidre. Quan la vora de la pedra de sílex copeja contra l’acer, produeix espurnes.

en: SODIUM SILICATE

es: SILICATO SÓDICO

El silicat de sodi o silicat sòdic, nom comú del compost meta silicat de sodi, també conegut com a vidre soluble, és una substància inorgànica, de fórmula Na2SiO3, es troba en solucions aquoses i també en forma sòlida en molts compostos, entre ells el ciment, impermeabilitzant, retractors, i processos tèxtils. Es forma quan el carbonat de sodi i el diòxid de silici reaccionen formant silicat de sodi i diòxid de carboni: Na2CO3+SiO2→Na2SiO3+CO2
En ceràmica és un poderós fundent alcalí. Veure: Wikipedia

en: SILICA

es: SILICE

La sílice és el compost químic diòxid de silici, també conegut com a sílice (del llatí sílex), és un òxid de silici amb fórmula química de SiO2 i des de l’antiguitat ha estat conegut per la seva duresa. Sílice es troba comunament en la naturalesa com en sorra o quars, així com en les parets cel•lulars de les diatomees (algues). És el component principal de la majoria de les tipus d’esmalts i substàncies com el formigó. La sílice és el mineral més abundant en l’escorça de la Terra. És una matèria primera per a moltes ceràmiques de pisa blanca, com el gres i la porcellana.
Veure: Wikipedia

en: SILOS

es: SILOS

Feu clic al títol per veure més imatges

Sitja: És una paraula que prové del grec i el seu significat és clot o forat per conservar o emmagatzemar gra o d’altres materials al detall com per exemple, l’argila.

En els inicis, estaven concebuts com uns espais foscos i de grans dimensions amb una teulada per poder evitar que la pluja i el sol fessin malbé l’argila. Però poc a poc, s’han anat realitzant construccions dissenyades per fer servir com a dipòsit dels materials. Aquestes construccions d’emmagatzematge tenen moltes formes diferents: de tipus búnquer, piràmide o torre, que és la més comuna i poden ser quadrades o cilíndriques. Estan realitzades en diferents materials com fusta, formigó o metall (alumini o acer).

en: IN-GLAZE

es: SOBRE CUBIERTA

Sobre coberta, es treballen amb bescuit, que es argila fornejada i coberta després amb una base opaca. A continuació es decora amb colors barrejats amb un vernís transparent, fornejant-se juntes a 980ºC. En les seccions que segueixen la forma de fer servir la base i els colors pot variar lleugerament, però el sistema bàsic es el mateix.
Nota: Cadascú dels mètodes està definit pel seu nom, per exemple; Estergit te cinc seccions i el “link” del damunt li portarà a la primera. Si estigués interessat en veure la resta cliqui damunt la “s”, i si baixa les podrà veure totes.

a) El Mètode Majòlica es il•lustratiu pel que fa a la decoració de rajoles, plats i gerros.
Veure: / /
b) Corda Seca; es refereix a les marges o parts de la base que s’eliminen mitjançant raspallades deixant el bescuit pintat amb un vernís transparent i amb altres colors.
Veure: Corda seca
c) Textures de la base, que poden ser diferents. Veure: Esmalt-base (m) Textures
d) Estergit.: Veure: Plantilles
e) Dissenys repetits; es refereix a dissenys d’una rajola, repetits per formar un model.
Veure: Rajoles repetides
f) Treball amb relleu; pot ser pla o be en tres dimensions, que es modela amb gres i es forneja a 1280ºC per decorar-lo a continuació seguint diferents mètodes, començant sempre però, amb els que s’han de fornejar a temperatures més altes i amb el Mètode Majòlica a 980ºC per les parts il•lustrades de la decoració.
Veure: Majòlica: 4f – Colors cuits a dues temperatures / Majòlica: 4g – Relleu pla de gruixos diferents

El que es important d’aquest mètode es el forneix de tots dos junts, donat que els colors que sobresurten s’integren formant altres amb ombres que mostren la intensitat i els moviments de les pinzellades. Els colors es poden sobre-imposar creant d’altres; un color lleuger damunt d’un de fosc i al contrari, els mateixos colors s’usen amb intensitats diferents. El blanc de la base a l’esquerra serà la part menys intensa, accentuant les dimensions i el més important seran les pinzellades que mostraran les formes. La correcció es molt difícil, per exemple; si s’elimina mitjançant raspats algun error, després del forneix es veuran les diferencies de la base i dels colors. Els colors foscos son més difícils de corregir que els més lleugers.
Veure: Sobre Esmalt – tercera cocció / Sota esmalt

en: OVER-GLAZE

es: SOBRE CUBIERTA

Sobre coberta: també coneguda com sobre esmalt, és quan la decoració s’efectua sobre un esmalt cru, aplicant els colors i tornar a coure-ho per segona vegada. Pot fer-se també una tercera o quarta cuita.

en: OVER-FIRED

es: SOBRE COCCIÓN

Sobre cocció és quan l’argila, l’esmalt o esmalt de colors s’han cuit a una temperatura massa alta. L’argila pot desintegrar-se, convertir-se en líquid i espatllar o destruir l’interior del forn. Els colors i esmalts es tornen opacs o s’escorren per complet.

en: ON-GLAZE - Third firing

es: SOBRE ESMALTE - tercera cocción

Feu clic al títol per veure més imatges

Sobre esmalt tercera cocció o decoració de porcellana. També conegut com sobre coberta, és quan l’esmalt cuit o decorat amb colors ceràmics, es torna a coure. La peça es cou tres vegades: bescuit, esmalt base i decoració. Hi ha una àmplia gamma de colors comercials que es poden coure entre 700 º C i 850 º C. Es poden comprar en pols, líquid o petits blocs. La peça es torna a decorar després de la primera cuita, afegint altres colors, a temperatura inferior, no afecta als colors de la primera cuita. En molts països, aquest mètode es coneix com a “Decoració de porcellana” no perquè es decora sobre porcellana, sinó perquè es decora fent servir un mètode similar. Per a l’aplicació dels colors, s’han de barrejar amb un mitjà oliós o vernís i trementina.

En preparar els colors ha d’estar segur que les cobertes en pols estiguin seques, perquè, la barrejarà no tolera l’aigua. Si estan humits posar-los sobre un paper de diari i deixar-los en un lloc càlid.

Treball en seqüència:
1) El mitjà oliós o vernís serveix per barrejar els colors. El vernís mes freqüent, és l’incolor, utilitzat per pintar la fusta.
2) Preparar el vernís en les següents proporcions: 1 part de vernís i 3 parts d’oli de trementina de bona qualitat. Una vegada preparat, cal guardar-ho en una ampolla hermètica. No és convenient fer molta quantitat, perquè endureix.
3) Preparar els colors necessaris en les proporcions correctes i barrejar-les amb el mitjà oliós o vernís.
4) Sobre una placa impermeable, utilitzant una espàtula, barrejar fins que s’integrin per complet i tinguin una textura suau i gruixuda.
5) Marcar el disseny elaborat en les rajoles amb carbó en pols o paper de carbó. Si ho fa amb carbó en pols de carbó, faci-ho quan la peça ha estat coberta amb una prima capa de goma aràbiga, per adherir-se a les rajoles.
6) Pintar el disseny utilitzant els colors preparats, alguns colors poden necessitar dues capes.
7) Deixar assecar durant unes 12 hores
8) Decorar sobre esmalt cuit, el problema és que els colors no poden adherir-se a ell, s’escampen, s’escorren i separen mentre es decora. Això s’evita, aplicant una fina capa de goma aràbiga on s’ha de decorar, manté els colors i durant la cocció desapareix, deixant els colors fusionats a la superfície.
Quan la decoració està acabada i completament seca es pot deixar com està, o cobrir-la amb una fina capa d’esmalt transparent. En el primer cas, la diferència entre la primera i segona cocció es pot percebre, la decoració i la base no estan al mateix nivell i això es nota en tocar. Per evitar això, cobrir tota la peça amb una fina capa de vernís transparent, utilitzant un pinzell gran, suau i amb cura per no espatllar la decoració. Això deixarà una capa fina i blanca, pot ser més gruixuda en algunes parts on els colors se superposen, després de la cuita tindrà un acabat integrat, suau com un baix esmalt.
Coure-ho a la temperatura requerida, dels colors que està utilitzant.

EL PESCADOR I LA TEMPESTA
Les peces d’ambdues fotos es van preparar amb esmalt base clivellat i després es va coure. La decoració es va fer, sobre l’esmalt, però amb colors preparats per treballar amb Majòlica. Tot es va realitzar de la mateixa manera com s’ha explicat anteriorment, excepte que la cocció es a 980 º C. Es pot coure amb altres esmalts o realitzar la cocció a una temperatura menor. Després de la cocció dels colors, les rajoles es freguen amb un color fosc preparat perquè s’integri en les esquerdes, després amb un drap humit es neteja l’excés sobrant, el color fosc, fa que les esquerdes ressalten i es poden veure el clivellat.
Llegir més sobre: Sobre Coberta / Sota esmalt / Calcomania

en: SKIRTING TILES

es: ZÓCALO AZULEJOS

*Sòcols de rajoles *es fan per anar al voltant del contorn de la paret que uneix al terra, poden ser del mateix material que el paviment. Hi ha empreses de sòcols de rajoles i cantonades externes i internes que els fabriquen, perquè coincideixi amb els del pis.

Sòcols de rajoles; a) Normal b) Base sortint c) Cantonada que sobresurt d) Cantonada interna

en: TUREEN

es: SOPERA Fuente

Font sopera. És un bol gran, profund en general amb una tapa, que s’utilitza per servir aliments calents líquids com a sopes i estofats.

en: SAND

es: ARENA de cuarzo

Sorra de sílice: Existeixen de diferents grossors utilitzats en la ceràmica per donar textura a les argiles.
En la cocció: Quan es couen objectes grans i pesats, com a rajoles, es pot col•locar sobre les plaques per separar de les rajoles, una fina capa de xamota (entre la placa i la rajola), ajuda als moviments de la contracció durant la cuita.

És un material sedimentari granulat o partícules de roca desintegrada. El diàmetre de les partícules varia de 0.0625 a 2 mm. Sovint la sorra es compon de quars, també pot contenir qualsevol un altre mineral o fragment de roca. Per exemple; sorra de coral o que contingui fragments de pedra calcària. També anomenat sílice SiO2.

en: ROOF TILE

es: TECHO DE REVESTIMIENTO

Sostres de revestiment són productes ceràmics fets d’argila cuita o pissarra que es col•loquen sobre els edificis per impedir l’entrada de la pluja. Poden ser primes, paral•leles, de diferents amples i llargs i corbes per crear formes diferents.

en: UNDERGLAZE

es: BAJO ESMALTE

Sota esmalt; es l’aplicació de colors damunt de bescuit o argila que es cobreixen amb un vernís transparent abans de ser enfornats. El vernís crea un acabat permanent i molt fort que s’usa en la producció massificada d’argila per a hotels i restaurants doncs aguanta el calor i les substancies fortes que s’usen generalment per a la neteja de la vaixella.

Els colors es poden comprar com pols o líquid, preparats per a ser usats. Si son de pols el ceramista pot crear els seus propis colors, fets amb quantitats petites de fundents que ajuden a la integració amb l’argila de sota i amb el vernís del damunt. S’han de barrejar o s’ha d’aplicar oli si es bescuit o cola si l’argila no ha estat enfornada.

Barrejar els colors es una feina molt dura, doncs el pols ha de ser molt sec, donat que l’aigua no es acceptada amb els líquids amb que s’han de barrejar. Si n’hi ha dubtes llenci el pols damunt d’un tros de diari i deixi’l eixugar en un lloc calent. Posi el pols damunt d’una superfície no absorbible, com vidre o argila, i remeni’l poc a poc amb el líquid pressionant i barrejant amb un ganivet paleta fins que esdevingui molt suau, que corri be i tingui el gruix que precisi per a treballar.

Els proveïdors dels colors especifiquen generalment en els seus catàlegs la millor forma i temperatura per a enfornar, el que es pot fer de dues formes; primer els colors que es cobreixen amb un esmalt i s’enfornen un altre vegada o be es poden fcoure junts. El forn ressalta la força dels colors al fondre l’esmalt, en una superfície de vidre brillant i clara.
Llegir més sobre: Sobre Coberta / Sobre Esmalt – tercera cocció

en: SUGAR POT

es: AZUCARERO

Sucrera, és un petit recipient on es posa el sucre. En general té una tapa i un forat on s’encaixa una cullera.

en: PROP

es: SOPORTE

Suport: s’utilitza per recolzar objectes i evitar que caiguin o moguin. Es pot aplicar a tot, des d’un pal fins a una persona.
a) Un pal fort recolzant la branca d’un arbre.
b) Un grup va ajudar a consolidar a un govern impopular.
c) Suports tubulars (en ceràmica). Són tubs de diferents formes i mides per recolzar els prestatges i pisos en un forn. Llegir més sobre: Suports tubulars.

en: TUBE PROPS

es: SOPORTES TUBULARES

Els suports tubulars són peces per al forn, utilitzades per aguantar i separar prestatges, fabricades de diferents formes i mides. Les dues primeres estan dissenyades per poder enganxar-se, les altres són rectes i han d’estar ben equilibrades, quan la placa es posa a sobra el pes la manté ferma.