Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

ARXIVANT (4) ceràmics dibuixos de plats.

en: FILING (4) Pottery plate designs.

es: ARCHIVANDO (4) cerámica diseños de platos.

L’arxivat dels dibuixos per a plats, es presenta en dues seccions separades: una pels centres dels plats i una altra per a les vores. Les fotografies són importants per a les vores, doncs reconèixer els dibuixos sense tema és més difícil. Han d’estar enumerats i els dibuixos dels centres especificats segons els temes: aus, caçadors, etc. Ja que els dissenys estan dibuixats sobre paper vegetal, reconèixer-los és molt difícil, fins i tot si estan classificats pel seu objecte i mida. Poden haver-hi fins a 50 dissenys diferents tots amb el mateix tema com per exemple: florals.

Això és particularment difícil per a les persones que comencen a treballar i no coneixen els dissenys. Arxivar, presentar i classificar en l’ordinador amb fotos de color és important i facilita l’elecció, la qual cosa permet visualitzar-ho tot amb major rapidesa.

Les següents il•lustracions mostren les tres seccions, el plat acabat amb el centre i el marge preparats per a ser usats. Les dues darreres seccions mostren com s’han d’arxivar les marges i el centre del plat, aquí es mostren alguns d’ells, una pàgina pot contenir fins a vuit.

ARXIVANT DISSENYS DE PLATS.
Codis plats: PC, nº 10, C3. CF7
Codis traduïts PC = Plat Cistella. Nº 10 = Numeració Centre 3. CF7= Sanefa 7

Després, en l’arxiu amb el seu codi, ha d’haver-hi tota la informació sobre ells, la mida, si es va marcar, quin tipus de papers es va utilitzar, etc. Cada part ha d’estar clarament marcada, amb el seu codi i la mida. Si estan ben organitzats, resultarà fàcil trobar-los.

CODIFICACIÓ DE SANEFES
Codis sanefes CF-1. 20, 37cm
Codis traduïts CF-1 = Sanefa nº 1.
Nota: 20 i 37cm es refereixen a la mida dels plats pels quals s’han preparat les sanefes.

CODIFICACIÓ DE CENTRES DE PLATS
Codis centro CB-1 20, 31cm.
Codis traduïts CB-1 = Centre Barco – 1
Nota: 20 i 31cm., es refereixen a la mida dels plats que s’han preparat els dibuixos dels centres.

Seguent secció; Arxivant (5) ceràmics dissenys de rajoles.