Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

en: TILE

es: AZULEJO

Feu clic al títol per veure més imatges

Rajoles de ceràmica: Són simples lloses planes de fang, pisa, gres o porcellana feta en centenars de diferents estils, formes i grossors, fets artesanalment o industrials. Poden ser utilitzats per cobrir les estructures interiors i exteriors en edificis per als pisos, parets, imatges, noms, nombres o la decoració en general.

També fabricats per formar patrons repetits. Quan es repeteixen més d’una rajola, que encaixen entre si per formar un espai un terra de superfície i disseny continu. La part posterior sempre ha de ser plana i en la superior o davantera pot ser en relleu.

Els ceramistes poden fer-los ells o comprar-los preparats de diferents mides i estats; d’argila crua, preparada amb engalba en cru, amb engalba cuit, bescuit nu o esmaltat i cuit. Es pot decorar amb diferents mètodes.
Les fotos mostren com diferents rajoles en forma i decoració es poden manipular per formar un disseny de rajoles.
a) Això és en el Museu Municipal Vicenç Ros, de Martorell (Barcelona) i és un disseny compost per quatre rajoles de formes diferents.
b & c) Són industrials, fet amb rajoles modernes i dissenys antics.
d) Es tracta d’un mosaic d’Inglés fet en 1870 per Wedgwood i és mostrar com el relleu pot ser utilitzat com a decoració.

en: TILE (1) Cutting shapes.

es: AZULEJO (1) Cortado formas.

Feu clic al títol per veure més imatges

Rajoles: Quan siguin necessàries formes especials les rajoles es poden fabricar a ma o industrialment i es poden retallar modificant tant la mida com la forma, si es necessiten moltes s’ha de fer un motlle. Hi han molts talladors especials fets per a tallar parts corbes, però son un luxe que molta gent ni precisa ni pot pagar. Per a tallar línies rectes vagi a aquestes seccions seguint les instruccions; tallador a ma and tallador elèctric.

Les tres seccions que venen a continuació cobreixen el retallat de formes diferents amb un tallador elèctric i aquesta fa referencia a les tres: Rajola – Tall (2) Barres estretes. Rajola – Tall (3) Peses corbes. Rajola – Tall (4) Espais corbs.

1) Si s’usa un tallador elèctric, com el disc es rodó, talla la part inferior amb més longitud que la de sota. Faci primer una proba amb una rajola que tingui el mateix gruix que la que hagi de treballar, talli una línia d’uns 4cms de llargada i podrà comprovar que la part de davant està perfecta, però per darrera s’ha sobrepassat la distancia correcta, el que es pot veure a les fotos “(c)” i “(d)”.

2) Treballar sempre amb la part principal cara amunt, ja que el disc talla primer la part de sota i la espatlla més.

3) Començar dibuixant les línies de les formes que vol a la rajola, retallant primer tros a tros les parts no volgudes. Faci ho d’aquesta forma perquè la part més gran es la més forta, i la pressió de la màquina talladora sempre trenca la part petita, que es la que vol. Per evitar-ho faci talls a la rajola a mitja distancia entre el marge i la línia dibuixada, a continuació giri la rajola i tregui una a una les parts no desitjades. En aproximar-se a la línia dibuixada aguanti la rajola inclinada a uns 80º contra la talladora i faci més talls, assegurant-se que la part inferior del disc no talli amb massa profunditat i espatlli la peça.

Segueixi treballant de la mateixa forma fins que les part que elimina, siguin tan estretes que es pugin llimar. Treballar d’aquesta forma es pràcticament el mateix per a les tres formes.

en: TILE (2) Cutting narrow bars.

es: AZULEJO (2) Cortar tira estrecha.

Feu clic al títol per veure més imatges

Retallar una rajola: Les línies es marquen sobre la rajola on s’han de tallar. La mida de la rajola es de 15×15cms i es pot usar per fer dues tires de mides diferents. Cadascuna tindrà un costat recte (no tallat) de la rajola, cosa que la farà més forta. Amb un llapis dibuixar les línies per a les dues mides requerides, el de l’esquerra és de 1cm i s’ha de tallar primer, el de la dreta té 2cms. Tallar a partir de la rajola que s’ha de fer servir, a uns 4cms de la línia dibuixada, en paral•lel a la mateixa, girar-ho i tallar l’altra meitat perquè se separi.

Mantenint la peça plana tallar diverses vegades sobre el marge que s’ha d’eliminar, recordi que no s’ha de deixar que la part inferior del disc sobrepassi la línia, després retalli els trossos un a un. Continuï fent-ho fins que la part que s’ha d’eliminar s’estrenyi, el disc podria danyar la peça principal o la pressió podria trencar-la. Per acabar estrènyer-la, amb el disc girant, mantenir de costat i escati-la, movent-la suaument perquè s’anivelli, afinar el costat i arrodonir la cantonada superior.

en: TILE (3) Cutting round pieces.

es: AZULEJO (3) Recortando piezas redondas.

Feu clic al títol per veure més imatges

Retallant peces rodones; deixar suficient espai amb la talladora elèctrica perquè la rajola quedi plans i es pugui moure cap a qualsevol angle, treballant sempre amb la cara cap amunt. Amb un llapis de plom dibuixar el contorn del cercle damunt i començar retallant una petita secció d’una cantonada, la primera es pot fer d’una sola peça, però quan la part a retallar es fa més gran, tallar cap al centre. Girar la rajola i retallada per l’altra meitat i després segueixi retallant les cantonades.

Quan l’espai a retallar sigui petit, començar per la part superior de la rodona i escati-la a poc a poc, perquè es faci més esfèrica i formi la corba de la línia dibuixada. Una vegada acabades les quatre cantonades, mantenir-la plana contra el disc i en girar s’escatarà el marge de la rajola de tota la circunferencia i segueixi fent-ho fins que quedi suau. Aguant la cantonada superior contra el disc i faci lleugerament el mateix mentre es gira.

en: TILE (4) Cutting corners.

es: AZULEJO (4) Recorte esquinas.

Feu clic al títol per veure més imatges

Rajola, retallar cantonades. Primer dibuixar les línies rectes on s’han de tallar perquè el quadrat sigui més petit i a la mida volguda. Moure la paret de la talladora perquè la rajola quedi plana i es pugui bellugar; recordi de retallar sempre amb la cara frontal al davant. La forma que s’ha de retallar s’ha de dibuixar sobre la rajola, en aquest cas s’han de retallar dos costats i quatre cantonades.

Fer dos o tres talls sobre els marges rectes que s’han d’eliminar i retalli’ls. Assegurar que la part inferior del disc no sobrepassi la línia marcada. Retallar totes les cantonades i la meitat de la peça, giri-la i retallar l’altra meitat. Si ho fa d’aquesta forma disminueix la pressió sobre el disc, evitarà que es trenqui.

Quan totes les parts s’hagin retallat, llimar els contorns rugosos i les cantonades superiors, mantenint-la plana contra el disc quan giri i moure-la d’esquerra a dreta, després tombi-la cap endavant i allisar el marge.

en: TILE (5) Cutting curves out.

es: AZULEJO (5) Recortar curvas.

Feu clic al títol per veure més imatges

Retallant corbes. Per a tallar aquesta rajola, com el disseny es més petit, s´han de retallar primer dos costats i llavors la forma volguda s´aconsegueix. Abans es fabricaven de forma generalitzada a Espanya i com s’encarregaven grans quantitats es feien amb un motlle, avui en dia com sols s’ha de fer una, es més ràpid retallar-la amb la forma desitjada.

Treball en seqüència
1) Dibuixi el contorn de la forma com s´ha de retallar; aquí mostrem una de copiada.
2) Posi-la amb els dos costats al marge de la rajola, els altres dos s´han de retallar.
*3)*Retalli primer els dos costats i després les quatre cantonades com s`explica a “Rajoles – Retall de cantonades.
4) Per a retallar les corbes mantingui la peça a uns 45º del disc i retalli petites seccions.
5) Posi-la plana i elimini la meitat de les seccions petites.
6) Giri-la i retalli les altres.
7) Llimi i suavitzi els marges irregulars.
8) Arrodoneix amb suavitat les cantonades del davant.
9) Faci el mateix al darrera, assegurant-se que no sigui més ampla que el davant.
10) Si hi ha parts a les que no es pot arribar amb la perforadora elèctrica, usi una llimadora manual per l’acabat. La foto (j) es la rajola acabada i la (k) ja decorada.

en: TILE - Decorating

es: AZULEJO - Decorar

Feu clic al títol per veure més imatges

Rajoles per a decorar
a) Generalment estan fetes d’argila vermella de terracota, i es poden comprar fabricats industrialment, o fer-los a mà i bescuitar-los. Existeixen diferents mides, les més normals són de 15×15 cm. i de 20×20 cm. i en cada cas es pot escollir l’alçada.
b) Els fabricats industrialment tenen una alçada entre 6mm. i 1cm. Poden retallar-se a les mides precises, per fer vores i cantonades, estan ben acabats i corbats en els extrems.
c) Els fets a mà poden ser més gruixuts, fins a 1cm o més. Mai són exactament de la mateixa mida. Quant mes petit és la mida, més difícils són de retallar.
d) Els ceramistes poden comprar-los preparats per decorar de dues formes diferents; en bescuit o d’argila coberta amb una capa d’engalba.

La primera línia de rajoles són els que jo faig servir: 20×7.5cm. que es poden retallar per fer les vores de 15×7.5cm. i cantonades de 7.5×7.5cm. La segona línia mostra alguns dels centenars de mides i formes que hi ha. Llegir més sobre: / Sanefes (7) En rajoles / Sanefes (8) de rajoles

en: TILE - Builders'

es: AZULEJO - Para construcción

Les rajoles per a la construcció, generalment són vermells de diverses mides. Són difícils de retallar, no tenen un bon acabat, són de textura aspra i no encaixen entre si de manera uniforme. Si té el temps per experimentar i fer coccions de prova, trobarà que alguns deixen textures rugoses i estranyes, que poden ajudar a certs dissenys.
Si el bescuit té una textura plena de forats petits, es poden eliminar alguns amb un pinzell gran, suau i aigua neta, humitejant la part que va a decorar. L’aigua bloqueja els forats, i en aplicar l’esmalt base no es veu massa afectat. Després de la cocció alguns forats romanen i això ajuda a donar una textura antiga.
Llegir més sobre: Bescuit humitejat

en: TILE - Shelves

es: AZULEJO - Estantes

Els prestatges de rajoles, es fan de bescuit retallats a les mides desitjades, s’usen per omplir el forn i com a safates per portar les peces decorades que encara no es poden tocar, del lloc de decoració al forn, on es transforma en un prestatge subjectat per pilons. Llegir més sobre: Carregar (c) Peces decorades

en: TILE - Problems

es: AZULEJO - Problemas

Feu clic al títol per veure més imatges

Abans hi havia una gran varietat de rajoles fabricats industrialment de diferents marques, qualitat, mides i colors. La producció consistia de dues etapes; la fabricació del bescuit i la decoració del mateix, generalment per dues empreses diferents. La manera de fabricar rajoles ha canviat completament en els últims 60 anys, actualment es fabriquen amb màquines continues, dóna forma, les seca, decora i enforna, fent-los més forts, lleugers i més barats. Existeixen encara unes poques empreses especialitzades en la seva fabricació, per la qual cosa l’elecció s’ha limitat i els mètodes utilitzats s’han modificat, això ha perjudicat al Mètode de la Majòlica.
Els rajoles bescuitades es preparen amb una base d’esmalt opac, s’assequen, decoren i després es couen. Els problemes comencen durant el període d’assecat.
Hem estat preparant rajoles de la mateixa manera des de fa dotze anys; aplicant la base d’esmalt, deixant-los assecar, apilant-los cara a cara per parelles (la base damunt de la base), deixant-los durant dies, setmanes i fins i tot mesos, abans de la seva decoració i cocció.

Problema 1: L’empresa on els compràvem va deixar de fabricar-les, per la qual cosa vam haver de buscar un altre subministrador. Les noves rajoles són més fortes, lleugeres i el color vermell ha canviat a un més fort i fosc. Aquestes noves rajoles, no absorbeixen l’aigua ràpidament, de manera que quan estan coberts amb la base d’esmalt, necessiten més temps d’assecat, en canvi les rajoles antigues s’assecaven en una o dues hores podent-les apilar, cara a cara.
En preparar les noves rajoles amb la base esmaltada es crea una rara reacció al voltant de les vores; apareixien petits i durs granets que no desapareixien després de la cuita, eren invendibles. No podíem comprendre el que estava passant i patíem les conseqüències, doncs centenars de rajoles van haver de ser rebutjats.
Per causa purament accidental, trobarem la solució en fer dos quadres de trenta rajoles cadascun, per a un mateix client. Vam posar una rajola sobre un prestatge perquè s’assequés, per poder començar a treballar i deixarem l’altre damunt. Després de quatre dies d’assecat, en voler començar a pintar el segon, apreciem que patia la malaltia abans citada. No vam saber el que l’havia causat, però sí com evitar-la. Ara tenim una paret amb prestatges, de dalt a baix, estrets i que podem moure i posar a assecar tots els rajoles, separats i sense tocar-se. Quan la base esmaltada s’ha assecat, uns tres dies, es poden guardar apilats un damunt de l’altre com abans.

Problema: 2 Quan comencem a usar els nous models de rajoles, una vegada enfornats a la temperatura correcta la superfície esmaltada era mat, com si no hagués estat completat el procés del forn. La manera que trobem d’evitar-ho consistia a ruixar una capa de vernís transparent sobre el treball ja acabat, però encara cru. El mètode era més car, però, després de fer-ho durant uns sis mesos, ens vam adonar que la causa del problema era perquè els rajoles de bescuit que compràvem no estaven suficientment cuits, decidim fer una cocció de bescuit a 980º abans de començar a decorar-los.

Cuita de bescuit
Usem rajoles fabricats industrialment, són més barates, més primes i lleugeres, la qual cosa fa el seu ús molt més econòmic, sota molts punts de vista; transport, empaquetat i cocció. Les altres peces que usem com; plats, gerros i rajoles fets a mà, poden coures normalment.
Fotos
a) Una rajola d’un conjunt de vint, tota la superfície està afectada, si engrandeix la foto podrà apreciar els petits punts blancs.
b) Mostra el prestatge preparat per a l’assecat dels rajoles. La paret té prestatges movibles que es posen uns damunt d’uns altres, usant petites barres de fusta, la qual cosa permet que la ventilació els assequi.
c) També vam tenir problemes amb el manganès, doncs els contorns van començar a esquerdar-se, encara que el tipus de rajola i el color dels mateixos no s’havien canviat. És conscient qualsevol client que el producte que ha comprat ha estat modificat? La solució va consistir a abandonar el manganès i usar en el seu lloc 1 part de vermell marronós mes 1 part de marró fosc.
d) La foto mostra la part posterior de dos rajoles; un de nou i l’altre vell. La simple diferència de colors mostra la millor qualitat dels vells, així mateix la superfície posterior es neteja amb molta més facilitat. Els nous estan fabricats amb petites línies impreses, la qual cosa augmenta molt el treball necessari.

en: TILE - Stands

es: AZULEJO - Soporte

Suport per a rajoles. En els dibuixos de sota, hi ha dos suports. Tots dos tenen un prestatge petit i estret de fusta en la part inferior per recolzar les rajoles.

a) Suport per a rajoles. b) Vora per al suport de rajoles. c) Prestatge de fusta — Suport de rajoles
d) Suport per a la paret

1) El suport de mida major pot contenir al llarg fins a vint rajoles de 15 × 15 cm., i nou a l’alt, pot mesurar fins a 135cm d’alçada x 300cm de longitud, és una peça de fusta, recolzada a cada costat per una pota que s’estén a l’alt. En la part superior, les potes descansen contra la paret per suportar el pes de les rajoles. En haver-hi una inclinació en el suport, les potes de la base han de tallar-se en angle.
2) La lleugera inclinació, és necessària per evitar que les rajoles caiguin, com es mostra en la vista lateral de la il•lustració.
3) El suport petit es pot col•locar sobre la taula per poder treballar assegut. Està dissenyat per contenir fins a sis rajoles, vertical o horitzontalment.

Vora per recolzar les rajoles: En començar a treballar, seleccionar i preparar tot el necessari per pintar. Començar per col•locar una línia de vores de rajoles de bescuit, sense base, al llarg del suport. Això crea un espai entre la rajola inferior del disseny i el prestatge que ho suporta, sí, un producte cau s’acumula sobre la barra i en les vores, sense tocar les rajoles preparades. Damunt de les rajoles en bescuit, col•locar els que estan preparats per treballar. Han de tenir el disseny marcat, estar numerats, codificats i nets de l’excés de carbonet.

Nota: Una vora de rajola és una rajola tallada per la meitat. Llegir més sobre: / Majòlica: 5b – Preparant rajoles per a treballar

en: TILE - Cutter

es: AZULEJO - Cortador

Un tallador rajoles, és necessari tenir un tallador per fer les mides i formes especials que no estan fetes industrialment. S’utilitza principalment per a les peces interiors que separen el disseny principal per un terra i per a les vores exteriors dels quadres fets amb rajoles. Les mides poden ser de 7,5 × 20 i 10 × 20 cm., aquests es poden usar per tallar cantonades. La longitud d’una vora de 7,5 × 15 cm. en a aquest cas, habitualment s’usa una rajola de 15 × 15 cm.

Un tallador de rajoles a manual només és necessari si cal fer poques peces, perquè deixa les cantonades de les vores aspres i s’han d’escatar. Si cal tallar una gran quantitat, és necessari tenir un tallador elèctric, és més ràpid, més exacte, es poden polir els costats i les cantonades de les peces que s’han tallat.

Nota: Les dues seccions següents es refereixen al tall de rajoles a mà o amb un instrument elèctric.

en: TILE - Cutter by hand

es: AZULEJO - Cortador a mano

Feu clic al títol per veure més imatges

Comprar un bon tallador que tingui el sistema mètric clarament marcat.

Parts del tallador de rajoles:
a) Palanca de pressió de tall.
b) Suplement lateral de mesura de tall.
c) Rodes de fixació del suplement lateral.
d) Subjecció de les guies d’acer.
e) Palanca de tall a pressió.
f) Punt separador de tall.
g) Barra de lliscament de tall.
h) Mànec de fixació de la broca.
i) Broca de vídia.

Recordi: quan es tallen les rajoles per fer les sanefes i cantonades, ha de ser el més exacte possible perquè es va a formar un angle. És millor que siguin més llargues que curtes, si són més llargues, es poden igualar, però si són més curtes l’error de longitud no es pot arreglar.

Seqüència de treball:
1) Mesurar i marcar el centre de la rajola amb una línia de llapis.
2) Col•locar la rajola correctament en el tallador, estrènyer els cargols per mantenir la rajola en el seu lloc, de manera que quan es tira del mànec, el tallador estigui en la línia del llapis.
3) Baixar el mànec de palanca fins que la broca toqui la línia de llapis en la part davantera. Empènyer cap a davant i cap avall sobre la rajola i sobre la línia, creant un tall. Aixecar la palanca.
4) A continuació el mànec que està unit a l’U s’empeny cap avall, l’U fa pressió sota la rajola i amb la força de l’embranzida la rajola es divideix per la meitat.

Les vores que s’han tallat són aspres i s’han de suavitzar. Si només es tracta d’unes poques, col•locar un tros de paper escata fort sobre una superfície plana i fregar la vora aspra de la rajola sobre ell diverses vegades, també llimar i arrodonir la cantonada de les vores superiors.
Si ha d’escatar molt, fer un bloc per llimar. Pot ser una peça plana de fusta, però sempre asseguri’s que el paper escata està fermament unit a ell.

Nota: Les vores que s’han tallat sempre cal posar-los cap a l’exterior, perquè les rectes estiguin al costat de les vores rectes de les rajoles que componen la imatge que s’emmarcarà.
Llegir més sobre: / Sanefes (8) de rajoles

en: TILE - Clay cutter

es: AZULEJO - Cortador de arcilla

Rajoles – tallador d’argila són eines de metall per tallar diferents mides i formes geomètriques amb planxes d’argila.

S’estén l’argila al llarg requerit, el tallador es col·loca sobre l’argila, es pressiona la molla cap avall i es talla la forma

en: TILE - Cutter electric

es: AZULEJO - Cortador eléctrico

Feu clic al títol per veure més imatges

Existeixen diverses màquines elèctriques per tallar i afinar rajoles, lamentablement tots han estat dissenyades per a constructors, no per a ceramistes. Aquestes màquines funcionen amb aigua i embruta el bescuit durant el tall. El principi bàsic és modificar el tallador per poder connectar dos tubs de sortida que s’adaptin a una aspiradora.
D’aquesta forma la pols expulsada durant el tall s’absorbeix en la borsa de l’aspiradora i no s’ha d’utilitzar aigua.

Les talladores elèctriques estan dissenyades per tallar una rajola a una mesura determinada, però no a la meitat i les sanefes per un ceramista han de mesurar exactament la meitat d’una rajola. En un tall, la mida es calcula del costat dret de la fulla a la dreta de la peça que es va a tallar. L’ample de la fulla és de ⅛ cm i això és eliminat pel tall, deixant la meitat esquerra de la peça més petita. S’ha de calcular la ubicació exacta de les rajoles en el tallador, perquè travessi el centre, eliminant la mateixa quantitat a cada costat. Si utilitza molt la màquina per determinats mides, amb tinta indeleble marcar una línia en la base, on s’han de col•loca els rajoles.
En les fotos es pot veure la barra, com un esglaó, que recolza i sosté la peça en el seu lloc. Això inclina lleugerament el tall per col•locar les rajoles en la base, enfront de l’esglaó, no la paret de l’esglaó.

Treball en seqüència
1) Amb un llapis mesurar i marcar el centre de la primera rajola.
2) Col•locar la peça de manera que el disc se situï exactament en el centre del rajola.
3) Fixar la paret que sosté el rajola en el seu lloc.
4) Acoblar els cargols que ajusten la paret i assegurar-se que està recta.
5) Amb el tallador, tallar fins a la meitat del rajola.
6) Retirar el rajola i girar-la, de manera que el revers del rajola està cap amunt i la seva vora està en contra de la barra.
7) Tallar fins a arribar al primer tall i separar-los.
8) Col•locar les dues sanefes en una superfície plana i comparar, col•locant-los junts ha de tenir exactament la mateixa mida.
9) Fer el mateix amb les cantonades, tallant una sanefa per la meitat.
10) Suavitzar les vores aspres:

Com suavitzar les vores aspres.
a) Amb la màquina d’escatar polir els costats, col•locar-los en posició plana i passar cap a enrere i cap a davant contra el disc per deixar un acabat llis.
b) Sostenir la sanefa a 45 º perquè la cantonada superior davantera que s’ha tallat, solament toqui el disc i suaument escatar.

Llegir més sobre: Aspiradora

en: TILE - Broken and cracked.

es: AZULEJO - Roto y agrietado

Feu clic al títol per veure més imatges

Les rajoles s’han de copejar per fer-los sonar abans de decorar, per assegurar-se que no estiguin trencats o esquerdats. Això es pot fer quan la peça sigui bescuitada o amb el vernís ja enfornat. Amb el bescuit les esquerdes es poden sentir però no veure, si aquest és el cas forci’ls cap avall amb les mans fins que se separin. Les parts trencades es poden retallar a mides determinades per a les vores, cantonades, mostres de colors, per mosaics, suports per al forn, etc. En les rajoles envernissats les esquerdes es poden veure quan se separa el vernís, es pot apreciar en les dues fotografies.
Llegir més sobre: Bescuit (b) So de rajoles

en: TILE - BORDERS AND CORNERS - To frame tile pictures.

es: AZULEJO - CENEFAS y ESQUINAS – Para enmarcar cuadros de azulejos.

Sanefa és la decoració que va al voltant d’un objecte. En plats, gerros i tapes, la sanefa sempre forma part de la peça, però amb relleu o rajoles pot ser part d’ella o separada per complert. En les següents seccions de sanefes tot el treball és abordat.

Llegir més sobre: / Sanefes (2) En relleu / Sanefes (3) Estructura en plats / Sanefes (4) Disseny de Plats / Sanefes (5) Pintar de plats / Sanefes (6) En rajoles

Es poden comprar tot i que les de bescuit retallades no es troben fàcilment, es per aquest motiu que cal retallar pel mig les rajoles de 15×15, 15×20 i 20×20 per a fer les sanefes. Per a fer una cantonada s’hauria de tallar per la meitat. S’usen per a la decoració arquitectònica o per emmarcar miralls i quadres de rajoles.

Nota: Mentre es pinta s’ha de posar una filera de marges damunt del suport entre les rajoles que es pinten i el marge del mateix. De forma que si els productes que s’estan utilitzant cauen, es puguin recollir a la barra i no lesionin les rajoles.
Llegir mès sobre: Arquitectura-Ceràmica / Rajoles– Cutter electric / Rajoles – Suport

en: TILE - Industrially glazed

es: AZULEJO – Industrial, esmalte

Rajoles – Industrials es poden decorar amb sobre esmalt. Abans cal comprovar que resistiran la temperatura requerida i que no afectarà els colors. El principal problema és que es trenquen amb facilitat. Llegir més sobre: Esmalt-base (a) / Sobre Esmalt – tercera cocció

en: TILE - Antique.

es: AZULEJOS - Antiguos

Feu clic al títol per veure més imatges


Totes aquestes fotos pertanyen al Museu Municipal Vicenç Ros, de Martorell, a Catalunya. S’especialitza en la recopilació i restauració de tot tipus de ceràmica antiga, rajoles, plats, gerros, etc. Està obert al públic amb cita prèvia.
La idea bàsica d’aquest museu és guardar les rajoles antigues que són destruïts per la construcció moderna. Separar les rajoles d’un edifici és molt difícil, per estalviar temps es derroca la paret amb les rajoles. El museu separa, netaja i ordena cada peça i fa que encaixin correctament.
El principal procediment de decorar aquestes rajoles és el Mètode Majòlica. Aquestes fotos són per donar una idea de diferents estils i com van ser utilitzats. En el seu treball de vegades eren perfeccionistes i en canvi uns altres es realitzaven amb molts errors com es pot veure en diverses fotos, una és la o

NOTA: El museu de moment no té web, així que he posat un vídeo en la nostra secció d’enllaços. Per veure-ho, anar a la nostra secció d’enllaços/museus i col•leccions/MUSEU MUNICIPAL VICENÇ ROS.

Les següents són breus explicacions de cadascun dels murals.

a) En el mural, al costat dret, abans de la sanefa, hi ha una rajola que és la meitat de la mida que la rajola principal i acaba amb la sanefa de la mateixa mida que les rajola principals. Això es feia perquè s’ajustés exactament a l’espai on es situava i no s’havien de tallar cantonades.
b) Aquesta és una sanefa que generalment es repeteix, però aquí té una línia blava en la part superior i inferior que s’utilitza com a vora.
c) Decoració feta per a una església, es pot veure com les rajoles s’intercalen perquè la línia d’unió no passes per la cara de la imatge.
d) Aquest disseny és clàssic, encara s’utilitza. Té dos colors, el de la base i el coure verd, són els més utilitzats. Es pinten a 45º en diagonal. Les properes tres fotos són la mateixa rajola però presentades de manera que formin diferents patrons.
e) La part inferior, la de color verd, fa un disseny en ziga-zaga i la part superior una vora amb dos blaus diferents.
f) El mateix disseny de la rajola que forma diferents patrons segons es col•loquin.
g) Un disseny equilibrat de color blau, una mateixa decoració formant patrons diferents segons la col•locació.
h) Dues rajoles tallades a una mida i forma especial, quan s’acoblen formen un patró a partir d’un disseny similar.
i) Aquest mural té, quatre rajoles amb formes diferents, quatre quadrats de diferents mides, el conjunt forma un hexàgon de sis cares crea un patró quan s’ajunten tots, són blau i decorats amb diferents dissenys.
j) Un clàssic i repetit disseny català.
k) Un disseny floral que s’ha utilitzat moltes vegades durant els segles i que és el mateix que (n). La vora també és clàssica i està col•locat incorrectament. Les següents dues fotos tenen la mateixa vora per mostrar com es pot tallar i es col•locar de manera diferent.
l) Una rajola és de 10 × 10 cm amb la mateix vora com (k).
m) Una rajola de 10 × 10 cm amb un lleó i la mateixa vora com ( k )
n) Les mateixes flors que (k), però amb una vora diferent. Les vores són correctes excepte en el centre en la part inferior.
o) La cistella amb flors, aquesta correcte per als estàndards actuals, però els colors són molt forts. És atractiu.
p) Aquestes rajoles mostren diferents oficis, llocs, instruments i animals.
q) Un gran mural religiós, 15 rajoles de llarg i 9 d’alt amb una sanefa al voltant. Sobre les rajoles hi ha un embellidor que simula un marc de fusta. És de ceràmica.

en: REPEATED TILES

es: AZULEJOS REPETIDOS

Feu clic al títol per veure més imatges

Rajoles repetides són dissenys realitzats fins a formar un patró repetible. Els dissenys poden ser d’un o diverses rajoles col•locades juntes per formar un disseny continu.

A Espanya s’han utilitzat durant molts segles. Les fotos de baix mostren quatre dissenys diferents realitzats per a la restauració d’edificis antics.

a) Rajoles clàssiques catalans, de 13 × 13cm fets per restaurar una balconada a Barcelona, com es mostra a la foto.
b) i c) Són els taulells usats en la balconada
d) Dissenyats per aplicar a una vora de 20 × 20 cm, al voltant de la part inferior d’una paret, fet a principis del segle passat.
e) Disseny de taulell repetit, 15 × 15 cm. Es mostren 16 taulells per il•lustrar els dos patrons que creen.
f) Un disseny clàssic 13 × 13 cm que mostra una antiga làmpada.

Llegir més sobre: Serigrafia / Arquitectura-Ceràmica

en: REPEATED TILES – Making a design.

es: AZULEJOS REPETIDOS - Hacer un diseño

Feu clic al títol per veure més imatges


Repetir un disseny per a una rajola. Aquí s’explica la creació d’un disseny d’una rajola, es fa de la mateixa manera, amb altres de diferents.
Fer el disseny o reproduir un d’antic.
Es pot treballar amb l’ordinador, utilitzar una foto o escanejar el dibuix que desitgi. Fer el traç solament del perfil o sigui treure tots els colors. En un altre arxiu es fa la mida exacta dels contorns de rajoles.

Ara tallar per la meitat en diagonal i copiar el disseny pel centre al costat oposat o sigui invertir el dibuix, en fer això les línies es connecten correctament.

Quan s’acaba s’imprimeix en paper vegetal, comprovar si la mida és correcta amb una rajola i si hi ha espai en el paper posar el nom, codi, mida i una marca per a la cara, així sabrà quan la torni a usar, sabrá com és la cara i com el revers. Punxar per decorar-ho a mà usant el Majòlica: 5a – Preparació per pintar rajoles, plats, gerros i tapadores. preparar el paper per plantilla estarcir o preparar-ho per la serigrafia.

Els qui reprodueixen dissenys de rajoles antigues, han de copiar tant com sigui posible, perquè hi hagi una veritable semblança amb l’original, en la mida, la textura i els colors. Un dels problemes és que molts vells dissenys han estat copiats i impresos industrialment i no es pot veure l’original.

L’única part d’un disseny pintat a mà que es pot fer per impressió de la pantalla, és el contorn. Tots els colors s’han decorat a mà. Si s’ha reproduït una rajola amb serigrafia és impossible copiar-la a mà. La impressió amb serigrafia fa que els colors siguin plans i exactament igual en totes les rajoles, en canvi la decoració a mà mostra el moviment del pinzell que dóna diferents intensitats de color.

Nota; La serigrafia té set seccions que s’expliquen en l’ús amb el mètode Majòlica imprimir contorns. Aquest és un enllaç a la primera i es troben en l’ordre de treball. Leer más sobre: Serigrafia – En Ceràmica (0) Tècniques d’impressió.

en: RAKU

es: RAKU

Feu clic al títol per veure més imatges

Raku és una tècnica oriental del segle XVI, es creu que és originària de Corea, encara que prospero a Japó i s’ha estès per tot el món, es va crear per a la cerimònia del te.

La paraula Raku significa “felicitat”. És un mètode de creació d’efectes de colors i textures amb esmalts o simplement amb fum, de cocció i refredament ràpid roent del forn. L’argila utilitzada pel Raku ha de preparar-se amb un alt percentatge de sorra o xamota per resistir el canvi ràpid de les temperatures extremes. Una bona elecció de l’argila a utilitzar ens disminuirà en molt el risc de trencaments.

La cocció de l’esmalt es realitza en forns de gas o llenya. Esmalts i colorants de Raku es couen des de 800 º C fins a 1000 º C en cocció ràpida, podent aconseguir la seva temperatura en 15 a 30 minuts. Arribats a aquesta temperatura s’obre el forn i la peça que està roent es treu a l’exterior.

Una vegada allí s’exposa a l’aire, s’introdueix en una galleda de metall amb serradures, fulles seques o palla durant un curt temps, el suficient perquè la reducció i el fum penetrin en la peça, transformant els colors i realçant el clivellats de l’esmalt produït pel xoc tèrmic, acabat molt característic en els esmalts d’aquesta tècnica. Posteriorment es refreden les peces en un recipient amb aigua, en finalitzar cal rentar-les i netejar el fum que s’adhereix a l’esmalt.

A més de l’acabat amb esmalt clàssic, brillant i clivellat, hi ha també la tècnica del Raku nu, en el qual mitjançant un engalba que no s’adaptarà bé al suport, saltarà de l’esmalt al final del procés, quedant tan sols en la peça i els dibuixos produïts pel fum, ja siguin provocats per l’atzar (clivellats) o per la intervenció del ceramista.

Existeix també la tècnica coneguda com a Coure mat, en la qual mitjançant un esmalt sobresaturat de coure s’aconsegueix un acabat mat i amb tota l’àmplia gamma de colors que desenvolupa el coure en una atmosfera reductora.

El forn pot ser de càrrega frontal o superior, encara que el més recomanat és aquell que el cos del forn, per mitjà de corrioles, es desplaça cap amunt, quedant les peces sobre la solera fàcilment manipulables. El procediment produeix fum, i cal fer-ho a l’aire lliure. Per treure les peces del forn cal utilitzar tenalles llargues i protegir-se amb ulleres i guants tèrmics.

Autora – Ramón Fort

en: RAKU TONGS

es: RAKU PINZAS

Les Pinces o tenalles de Raku; generalment són de ferro i amb mànecs llargs. S’utilitzen per treure del forn les peces en estat d’incandescència i moure-les al cubell de metall amb material orgànic com a serradures, fulles, palla, etc. La longitud permet sostenir-les de forma segura, lluny del cos i del forn, que emet calor quan està obert.

en: SPRIGGING

es: RAMILLETEADO

Ramells, és una tècnica decorativa, s’aplica petits dissenys d’argila, com a decoració d’un altre objecte d’argila, pot ser pla o amb relleu. La decoració es pot fer amb diferents argiles de colors, però han de tenir la mateixa contracció. Quan ambdues parts estan humides s’uneixen amb barbotina, que funciona com una cola.
Fer la barreja de la barbotina amb l’argila que s’ha utilitzat en els objectes.

en: SQUEEGEE

es: RACLETA

Rascleta: tenen una làmina de poliuretà sintètic dins d’un mànec de fusta i s’utilitza per moure els colors sobre la pantalla en les rajoles. És necessari tenir diverses de mides diferents. La làmina es desgasta, s’arrodoneix crea dificultat, pot fer malbé el treball i la pantalla. S’ha d’escatar perquè funcioni bé, normalment les empreses que fan les pantalles, solen donar aquest servei per cortesia.
Llegir més sobre: Serigrafia (5) Instal•lar una taula de treball

en: SQUEEGEE FILING

es: RACLETA – AFILAR

Esmolar rascletes: es necessiten dues peces de fusta unides a 90º. D’una banda amb espai suficient per sostenir el paper escata i per l’altre per subjectar-ho a la vora d’una taula amb una mordassa. La barra central ha de ser una mica més baixa que la rascleta, amb espai suficient per sostenir la rascleta mentre s’esmola.
També es pot utilitzar per anivellar rajoles.

en: TOOTHBRUSH

es: CEPILLO DE DIENTES

El Raspall de dents és petit amb un mànec llarg, utilitzat per netejar les dents. En ceràmica també s’utilitza per netejar petites zones i treure l’esmalt dels peus dels plats, gerres i tapes És molt important que els peus estiguin nets perquè no s’enganxin a la placa del forn durant la cocció.

en: SCRATCHING

es: RASCAR

Tècnica de raspar, és crear contorns, formes i textures en argila seca o humida. En finalitzar, netejar amb un pinzell suau o allisar amb una eina flexible. Es pot decorar de diverses maneres, amb aplicació d’engalba de color o esmalts, creant ombres, causades per les incisions. Si la incisió és sobre l’engalba, es decora amb esmalt transparent.
Llegir més sobre: Incisió

en: SCORING

es: RAYAR

Ratllar és fer esquerdes per crear una textura rugosa en l’argila, en general són línies entrecreuades. Es realitza també en les parts que han de ser unides, o al revers de les rajoles que es posaran a les parets.

en: REABSORPTION

es: REABSORCIÓN

Reabsorció de vapor es refereix a la humitat absorbida per l’argila en l’aire. La quantitat depèn de la humitat de l’atmosfera, la qual cosa pot canviar dia a dia i d’una habitació a una altra. L’argila pot acceptar aquests canvis, però quan està completament seca reabsorbeix la humitat, cosa que provoca una lleugera expansió. Si algunes parts són més fines que unes altres, van a reabsorbir la humitat més ràpidament, mentre que per les més gruixudes trigarà més temps. Aquest canvi de tensió pot causar esquerdes o trencaments.

Reabsorció d’aigua es refereix a l’aigua afegida a l’argila seca, per fer-la més flexible.

en: CRIMPS

es: REMACHES

Reblons. Estan dissenyats per contenir sostenir un o més cables junts sense unir-los i estan fets amb diferents materials per a usos diversos: de plàstic pels cables, de metall per ús industrial i de metalls preciosos per la joieria i la roba. En la ceràmica són per sostenir polseres, collarets i corretges i es subjecten als extrems que han d’unir-se a una altra peça, com un ganxo, arpa o sivella. El dibuix en mostra tres que estan dissenyats per utilitzar de diferents maneres.

a) El rebló té dues seccions, perquè el cordó pugui passar a través de totes dues, deixant un semicercle.
b) El segon no s’obre, ha d’obrir-se com un ganxo si hi es vol agregar alguna cosa.
c) Un ganxo.

Alicates de mà per tallar i doblegar espirals de plàstic de color. Les nostres alicates de mà és perfectes per a qualsevol projecte d’enquadernació en espiral i compatible amb totes les mides.

en: WASTER

es: DESPERDICIAR

Rebuig: És un objecte de ceràmica que s’ha danyat durant el procés de fabricació i es rebutja.

en: BATCH

es: RECETA

Recepta és la mescla de materials amb proporcions correctes i preparades per la fusió del vernís.

en: MEASURING JUGS

es: RECIPIENTE MEDIDOR

Recipient mesurador, es fabriquen industrialment de plàstic o vidre per mesurar diferents volums de líquids o sòlids. L’altura del pes o la quantitat de líquid que té el producte, s’indica en la part exterior de la gerra. En altres paraules, si ½ quilo de sucre omple 8 cm., en la gerra, l’altura es marca en la gerra. Es pot utilitzar per a un mesurament ràpid i aproximada

en: COOKING DISH - In pottery.

es: PLATOS PARA COCINA - En cerámica.

Recipients per cuinar; en ceràmica es fabriquen diferents utensilis preparats per aguantar la calor.
Llegir mès sobre: Ceràmica a prova de foc

en: COATING - A product to paint kiln shelves.

es: RECUBRIMIENTO - Mezcla para pintar las placas del horno.

Recobriment ceràmic refractari, és una barreja per ruixar o pintar l’interior del forn, per fer-lo més eficient i que duri més temps; ajuda a que els esmalts no s’adhereixin, en cas que es corrin.
Llegir més sobre: Coberta plaques – Revestiment de caolí per a protegir els estants del forn

en: REFRACTORY COATINGS

es: RECUBRIMIENTO REFRACTARIO

Recobriment refractari també es coneix com a barreja per a plaques de forn. S’utilitza per cobrir els prestatges del forn i protegir-los de les argiles que en una sobre cocció es poden desintegrar i dels esmalts que escorren i s’enganxen a les plaques o entre les peces.

Nota: una fórmula per a la barreja és: caolí i alúmina a parts iguals

en: LIFTING

es: RECOGIDO

Feu clic al títol per veure més imatges

Recollit, és un defecte causat quan la barbutina o esmalts se separen de la peça i deixen zones irregulars, generalment s’origina durant les primeres hores de cocció, podria ser causada per; el greix o la pols acumulada en la peça bescuitada, per l’argila humida en l’assecat en la fase de l’aplicació de l’esmalt i la decoració abans de coure’s. Existeixen altres paraules per descriure aquesta reacció, escates, escantell, aixecament… són algunes d’elles

en: REDUCTION

es: REDUCCIÓN

Reducció és quan alguna cosa aquesta disminuït o reduït; disminueix la mida, preu o quantitat.

Reducció (Desoxidació) en la cocció de la ceràmica amb gas o llenya, consisteix a reduir i/o eliminar quantitat d’oxigen dins del forn. Es crea una combustió amb producció de fum, que conté partícules de carbó o monòxid de carboni. Aquestes partícules s’allotgen en les peces (excepte on hi ha reserves) alterant els colors.
L’excepció és la ceràmica Raku, on la reducció s’efectua en l’exterior quan la peça està roent.

en: COOLING

es: ENFRIAMIENTO

El refredament, és quan la temperatura del forn està baixant. Això succeeix després de la cocció, que ha de ser un procés lent. Obrir el forn abans d’hora pot produir trencaments o esquerdes a les peces. Els forns moderns indiquen la temperatura, però també podem saber els graus aproximats, mirant el color de l’interior del forn, a través de l’espiell.

en: COOL

es: ENFRIAR

Refredar és fer que disminueixi la temperatura d’un cos.

en: RULER

es: REGLA GRADUADA

Feu clic al títol per veure més imatges

Regla graduada, és una tira plana de fusta, metall o plàstic amb vores rectes, generalment marcats amb unitats senceres i fraccions de longitud; decímetres, centímetres, mil•límetres, les hi ha en graduacions en polzades, o en ambdues unitats. S’utilitza per dibuixar línies rectes i mesurar les longituds. Les regles es fan de diferents llargs, des de deu centímetres a cinc metres i en una sola peça o de diverses articulades que es dobleguen. Les il•lustracions mostren tres tipus.

a) Una regla d’1 metre de llarg dividida en quatre seccions de 25 cm.
b) Una secció oberta. Es pot obrir fins a 180 º i cadascuna de les seccions està connectada a l’altra i s’obren per una frontissa.
c) Regla de metall
d) Regla de Plàstic
.
Nota: Quan es fa d’un material flexible que es pot doblegar i enrotllar, és coneguda com una
cinta mètrica.

en: SOAKING – in a liquid

es: REMOJO - en líquido

Remullar és deixar un producte cobert per un líquid perquè l’absorbeixi. Això pot tenir efectes diferents sobre diferents productes. Per transformar un producte de dur a tou, per treure la brutícia d’una tela, estovar la cola per separar les peces, etc. Aixó s’explica a la secció (f) i (g) sobre el emmarcat i marcatge de rajoles.

en: REPOUSSÉ

es: REPUJADO

Feu clic al títol per veure més imatges

Repujat. L’explicació del diccionari és: “Un disseny en relleu copejant pel revés.” És una paraula francesa que significa “empènyer”. També s’aplica a un disseny en tres dimensions, però en sentit invers, cap a dintre no cap a fora. Quan s’utilitza l’argila, es pot afegir o treure perquè el disseny sigui cap a l’interior, però, el marbre ha de ser tallat.

Les fotos mostren un treball a Barcelona de l’escultor Josep Mª Subirachs, escultor català molt conegut que ara treballa per acabar “La Sagrada Família” de Gaudí. Està tallada en marbre, tot el disseny sobresurt cap a l’exterior, excepte la cara, que està tallada cap a l’interior, tots els trets estan marcats. És només quan un està a prop es nota, quan s’està lluny, té la il•lusió òptica de que és com la resta del disseny.

en: WAX RESIST

es: RESISTENCIA A LA CERA

Resistència cerosa, és aplicar cera calenta fosa sobre una superfície de ceràmica, que una vegada refredada i aplicada la coberta la de vernís, evitarà que es pugui adherir a aquestes parts.
La decoració a la cera, consisteix en aplicar cera liquida en algunes zones, posteriorment posar un engalba, òxids o esmalt de tal forma que quan es cou la peça la cera es crema i apareix el dibuix amb el color o la textura ceràmica. Es pot aplicar sobre l’argila en duresa de cuir, bescuit, una base de vernís o color. La cera fossa es pot aplicar amb pinzellades lliures, esponges, vessant-la, etc, doncs existeixen moltes maneres de crear textures. Es poden afegir més capes de vernís i cera.

Mètode de treball
1) Es poden comprar llapis de cera o fer servir espelmes.
2) Preparar la cera perquè estigui líquida i pugui aplicar-se amb un pinzell.
3) Si està treballant amb argila en duresa de cuir, amb un pinzell deixar que s’escorri la cera, farà un disseny.
4) Apliqui el color amb esprai, a bany, a pinzell o abocament.
5) Amb la cocció, la cera repel•leix el color
Llegir més sobre: Decoració amb engalba

en: LETTER: Decorating

es: ROTULACIÓN Decorativa

Feu clic al títol per veure més imatges

Retolació decorativa en la ceràmica, es pot fer amb argila, barbutina, a sota i sobre esmalt. Existeixen diferents estils de lletres i mètodes de decoració.
Retolació amb Majòlica; Les següents dues fotos mostren els estils i la decoració de lletres amb Majòlica. Les rajoles es van preparar amb esmalt base blanca crua i els dissenys es van dibuixar en paper transparent i es van marcar amb carbó vegetal.
Nota: Les explicacions de les il•lustracions van d’esquerra a dreta.

Lletres clàssiques sense contorn; la foto de l’esquerra mostra un poema en català, que té diverses paraules escrites malament, la conservo per mostrar als clients que boniques poden ser les lletres. Estan pintades amb un color, la qual cosa accentua les característiques de les lletres, canvien d’una línia gruixuda a una fina. Les rajoles són de 15 × 15 cm., la mida total es de 30 × 45 cm.

Sala de Cata ; lletres clàssiques. A la dreta de cada lletra es repeteix els contorns amb una fina capa del mateix color, això li atorga un efecte tridimensional. Les rajoles són de 15 × 20 cm. Tenen forma horitzontal. En total mesura 15 × 120 cm. La sanefa de la vora forma part de la rajola.

El Asturiano: la figura usa roba tradicional i aboca la sidra, (la beguda asturiana). La lletra es va pintar en blau fosc clàssic, però ajustades per encaixar en les 3 rajoles

Terracuita: és el nom d’una tenda de ceràmica a Barcelona. Les rajoles són de 20 × 20cm. Es van tenir tallar per encaixar en l’entorn arquitectònic. El nom es va realitzar amb el mètode de la Corda Seca amb blau fosc, la rajola de la dreta és una còpia d’un disseny antic i la paraula “Ceràmiques” i la lletra “T” es van pintar directament sobre l’esmalt de base opaca amb el color ocre.

Tres dissenys tots amb lletres molt diferents. La primera té una lletra gòtica forta en color marró fosc, el següent és una lletra modernista en blau fosc i l’últim, el client va fer el disseny, el gat i les lletres són en negre i el nom de color ocre.

Tres rajoles de 20 × 20 cm: en la primera foto i en l’última les lletres estan pintades de color marró fosc, en la rajola del centre el contorn i la part inferior de les lletres estan pintades en marró fosc i la part superior de color ocre, les lletres tenen una ombra a la dreta amb un color crema apagat.

en: FLYWHEEL

es: RUEDA O VOLANTE

Roda o Volant, és un disc pesat que gira sobre un eix, de manera que l’impuls dóna la velocitat de rotació gairebé uniforme en l’eix, connectat al plat del torn.

en: ROLLED INDENTED - Decoration into clay

es: ROLLO DENTADO – decoración en arcilla

Decoració amb osques en l’argila, es refereix a dissenys amb incisions o textures en la superfície d’argila tova utilitzant una roda d’ impressió

en: ROUGH

es: RUGOSO

Rugós és quan una superfície és aspra, rugosa o irregular i en la ceràmica pot ser accidental o formar part del disseny.