Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

BARBOTINA - Decoració amb engalba

en: SLIP - DECORATING

es: BARBOTINA - Decoración con engobe

Un engalba, és similar a la barbotina, és més fluït i amb una barreja de colorants. Es prepara partint d’una argila blanca mes òxids o colorants en les proporcions desitjades. S’aplica a l’argila en estat de cuir, per immersió, regueró, plomejat, bandejat, esgrafiat, a pinzell, reserves de cera, etc. Un color també es pot posar sobre un altre. Generalment quan està seca la peça es bescuita i s’aplica un vidriat transparent.

En aquestes imatges, expliquem diferents sistemes de decoració amb engalbes menys tradicionals:

a) Fons decorat amb engalbes de diferents colors, els dibuixos gràfics es van fer amb reserves de cera, després es va aplicar un engalba negre i es ca coure de bescuit. En una segona cocció aplicar vidriat transparent.

b) Fons decorat amb engalba blanc, damunt aplicar diversos engalbes amb estergit però amb ordre, primer verd, després taronja i finalment el groc. Els espais blancs es retoquen si es vol gratant amb una eina de modelatge. Acabar amb vernís transparent.

c) Fons engalba blau i bescuit a 980 ºC una vegada bescuitat s’aplica damunt per capes dues o tres engalbes de colors diferents en capes fines, en aquest cas es va aplicar per ordre; verd, marró i blanc. A continuació amb eines de gratat, es va traient els tres engalbes, fins a deixar la base blava a la vista una altra vegada. El resultat depèn de la creativitat del ceramista. Amb aquesta tècnica és impossible que hagin dues peces iguals. Es torna a coure la peça en bescuit per segona vegada. Acabar amb un vernís transparent. Aquesta tècnica té tres coccions a la mateixa temperatura.

a) Detall d’una peça de ceràmica d’ANNA G. CAPELL
b) c) Mostres de taller de decoració amb engalbes NÚRIA PIÉ