Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

INCISIÓ - Argila

en: INCISING - Clay.

es: INCISIÓN - Arcilla.

La incisió és gravar mitjançant un tall o raspat en la superfície de l’argila en qualsevol etapa de l’assecatge, des d’argila tova a duresa de cuir. Quan l’argila està mes seca, s’obtindran línies més precises, cal fer-les amb cura perquè no es trenqui la peça. Després de la incisió, s’han de netejar les partícules que queden soltes amb un pinzell fort, després suavitzar les vores amb un altre suau i humit. La incisió és útil per crear textures.

Nota: La incisió que es fa travessant l’argila, deixant forats o talls, es diu Calat.

Incisió d’argila tova:
a) Utilitzant instruments de cap punxegut de diferents mides es pot marcar lliurement sobre l’argila, com es mostra en la il•lustració de dalt.
b) Per marcar sobre argila suau, primer fer el dibuix sobre paper fi, situar-ho sobre l’argila, repassar el dibuix amb un punxó molt prim de cap lleugerament arrodonit, gairebé sense tocar-ho, per deixar els contorns marcats en l’argila. També es pot puntejar amb una agulla, a través del paper sobre l’argila. Després, seguint els punts, es grava el disseny

Incisió en argila seca:
a) Per marcar sobre l’argila seca, col•locar un paper carbó entre l’argila i el dibuix en paper, contornejar amb un llapis o objecte en punta perquè es marqui en l’argila. Una altra alternativa és l’estergit, el dibuix sobre l’argila amb pols de carbó o talc industrial.
b) Quan els contorns estan marcats, raspallar les petites partícules que han quedat amb un pinzell suau i humit per polir les vores.

Decoració amb Incisió: L’argila es pot cobrir amb esmalt transparent, que quan es cou s’accentuen les incisions, o dins de les incisions es pot omplir amb esmalt o argila de colors. Quan està farcit, la superfície s’anivella i es neteja amb una eina flexible, així només les incisions tenen color