Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

PLANTILLA: (1)

en: STENCIL: (1)

es: PLANTILLA: (1)

Un estergit, es una plantilla de paper encerat o impermeable. També pot ser una fulla de plàstic amb el dibuix imprès, retallant la forma per aconseguir un calat a la fulla. Aquest procediment s’usa per fer moltes rajoles repetides amb el mateix model.

La plantilla s’ha de posar damunt de la rajola amb esmalt cru, aplicant el color aigualit amb un pinzell pla o una esponja. El color travessa solament les parts retallades, aconseguint d’aquesta forma copiar la imatge damunt de la rajola esmaltada.

Cada rajola te un nombre de plantilles en funció del dibuix i dels colors que tingui, que poden ser complicats i de molts colors. Aquest mètode facilita la repetició d’un disseny.

Les formes retallades es poden imprimir l’una damunt l’altra i els talls han de coincidir exactament.

L’aplicació dels colors es fa amb pinzells grans i plans, si son massa gruixuts s’han de retallar per la meitat com es mostra en la primera il•lustració. Un cop pintat s’ha de passar el pinzell al damunt, deixant un color de diferents intensitats degut als seus pels, el que permetrà que els moviments es puguin veure. Aquest mètode es coneix com “estergit”.

El disseny es pot retallar de dues maneres diferents; ambdues estan pintades damunt d’una rajola amb una base blanca de vernís.

El disseny es pot retallar de les dues següents maneres; ambdues estan pintades sobre una rajola amb una base blanca.
a) Retallar un espai.
b) Col•locar la plantilla sobre l’objecte a decorar.
c) En pintar, la superfície original quedarà com a fons.
d) Tallar un disseny en paper.


e) Col•locar la plantilla sobre l’objecte a decorar.
f) Pintar de manera que el color cobreixi la superfície del fons.
g) Els espais pintats.
h) Les dues formes en blanc de la base

Nota: Plantilla te 6 seccions, per anar a la següent cliqui sobre Plantilla: (2) i si va a la lletra “P” les podrà veure totes juntes.