Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

RAJOLA - Tallador elèctric

en: TILE - Cutter electric

es: AZULEJO - Cortador eléctrico

Existeixen diverses màquines elèctriques per tallar i afinar rajoles, lamentablement tots han estat dissenyades per a constructors, no per a ceramistes. Aquestes màquines funcionen amb aigua i embruta el bescuit durant el tall. El principi bàsic és modificar el tallador per poder connectar dos tubs de sortida que s’adaptin a una aspiradora.
D’aquesta forma la pols expulsada durant el tall s’absorbeix en la borsa de l’aspiradora i no s’ha d’utilitzar aigua.

Les talladores elèctriques estan dissenyades per tallar una rajola a una mesura determinada, però no a la meitat i les sanefes per un ceramista han de mesurar exactament la meitat d’una rajola. En un tall, la mida es calcula del costat dret de la fulla a la dreta de la peça que es va a tallar. L’ample de la fulla és de ⅛ cm i això és eliminat pel tall, deixant la meitat esquerra de la peça més petita. S’ha de calcular la ubicació exacta de les rajoles en el tallador, perquè travessi el centre, eliminant la mateixa quantitat a cada costat. Si utilitza molt la màquina per determinats mides, amb tinta indeleble marcar una línia en la base, on s’han de col•loca els rajoles.
En les fotos es pot veure la barra, com un esglaó, que recolza i sosté la peça en el seu lloc. Això inclina lleugerament el tall per col•locar les rajoles en la base, enfront de l’esglaó, no la paret de l’esglaó.

Treball en seqüència
1) Amb un llapis mesurar i marcar el centre de la primera rajola.
2) Col•locar la peça de manera que el disc se situï exactament en el centre del rajola.
3) Fixar la paret que sosté el rajola en el seu lloc.
4) Acoblar els cargols que ajusten la paret i assegurar-se que està recta.
5) Amb el tallador, tallar fins a la meitat del rajola.
6) Retirar el rajola i girar-la, de manera que el revers del rajola està cap amunt i la seva vora està en contra de la barra.
7) Tallar fins a arribar al primer tall i separar-los.
8) Col•locar les dues sanefes en una superfície plana i comparar, col•locant-los junts ha de tenir exactament la mateixa mida.
9) Fer el mateix amb les cantonades, tallant una sanefa per la meitat.
10) Suavitzar les vores aspres:

Com suavitzar les vores aspres.
a) Amb la màquina d’escatar polir els costats, col•locar-los en posició plana i passar cap a enrere i cap a davant contra el disc per deixar un acabat llis.
b) Sostenir la sanefa a 45 º perquè la cantonada superior davantera que s’ha tallat, solament toqui el disc i suaument escatar.

Llegir més sobre: Aspiradora