Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

MARCAT DE RAJOLES (b) Dissenys grands

en: MARKING TILES (b) Large designs

es: MARCADO DE AZULEJOS (b) Diseños grandes

Marcat d’un disseny gran:
Col•locar les peces que s’han preparat amb una base d’esmalt sobre una superfície plana, per fer la forma i mida del disseny o bé la part que s’ha de marcar. Si és un disseny molt gran s’ha de separar per seccions, tenint en compte la mida del paper transparent sobre el qual ho vol imprimir. Separant-los facilitarà el marcat i l’emmagatzematge després d’usar-los.

Situar el paper de calc sobre les rajoles i col•locar dos objectes pesats en dues cantonades diferents per mantenir el paper en el seu lloc. Tenir dos, quan s’està marcant, es pot moure un i l’altre manté el paper ben col•locat. Sempre s’ha de començar marcant les rajoles de la cantonada esquerra inferior, perquè estiguin en l’ordre correcte; en el suport on es van a pintar col•locar les peces inferiors primer i quan s’hagin de traslladar marcar el codi en el revers de cada peça.