Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

ESMALT-BASE (a) Mètodes

en: GLAZE-BASE (a) Methods

es: ESMALTE-BASE (a) Métodos

ADVERTIMENT: Molts esmalts i colorants poden ser tòxics o emetre gasos verinosos. Quan es compren els materials, hem de saber el que contenen i prendre les precaucions adequades quan s’utilitzen. Cal fer servir una màscara i guants quan es treballa amb productes químics i que la sala on es troben tingui una bona ventilació. S’ha de ser acurat quan existeix el perill de la inhalació de vapors o s’usa un esprai que pot contaminar l’ambient.

SOBRE COBERTA; és quan l’esmalt base i la decoració es couen junts. que es el Mètode Majòlica. Una peça de ceràmica en forma de bescuit es cobreix amb un esmalt de base opaca i es decora amb esmalts de colors; després tots dos es couen a 980ºC fusionant-se i s’integren per formar un esmalt brillant que accentua els colors i deixa una superfície llisa, vitrificada i intacte on no es poden notar ni veure els diferents nivells.
Llegir més sobre: Sobre Coberta

SOBRE –ESMALT és quan l’esmalt base es cou, després es decora i es torna a coure una altra vegada, també es coneix com a decoració d’esmalt. Llegir més sobre: Sobre Esmalt – tercera cocció

SOTA-ESMALT; es fornejar tres vegades una peça de ceràmica. El primer forneix transforma l’argila en bescuit, en el segon la peça es cobreix amb una base opaca d’esmalt i en el darrer es decora amb colors.
Llegir més sobre: Sota esmalt

BARBOTINAESMALTS; poden ser transparents u opacs i preparar amb colors i textures. Es posen damunt l’argila quan està seca i es couen junts.
Llegir més sobre: Barbotina / Barbotina per buidatge / Barbotina – Decoració amb engalba