Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

BARBOTINA PER BUIDATGE

en: SLIP CASTING

es: BARBOTINA POR COLADA

Buidat de l’argila és un mètode per a la producció de ceràmica. El seu major avantatge està a repetir centenars de vegades una forma exacta. Especialment bona per a formes que no són fàcils de fer en el torn, com a plats amb vores molt baixes. La majoria de les figures de ceràmica que es troben en tendes estan fetes amb motlles.

La barbotina per buidatge, es fa amb argila seca en pols, aigua i silicat sòdic en les proporcions adequades, que varien segons l’argila. Normalment el fabricant de l’argila recomana les proporcions de cada producte.
L’argila líquida s’aboca en un motlle de guix, el guix absorbeix l’aigua, en les parets interiors del motlle s’acumula la capa d’argila, quan té el grossor desitjat el líquid que queda es treu invertint el motlle a l’inrevés. Es deixa assecar un temps fins que l’argila tingui la consistència adequada, de manera que en obrir-ho, sigui fàcil de retirar la peça. On les parts del motlle s’ajunten, ha quedat una superfície irregular que s’ha de suavitzar. La peça es deixa assecar i després es converteix en el que es coneix com a ceràmica verda. Es pot decorar amb esmalt transparent, colorants o engalbes de color i es poden coure junts o bé, primer fer la cuita de bescuit, després decorar, esmaltar i coure de nou.

Link to Slip Casting in Basic-Stuff.

Per veure com s’utilitza un motlle. Buidat – Dracs