Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

SANEFES (3) Estructura en plats.

en: BORDERS (3) Plate structure.

es: CENEFAS (3) Estructura en platos.

Plats amb sanefes; una sanefa és un espai que está al voltant de la vora exterior d’una peça. En els plats, la paraula SANEFA s’utilitza per descriure el disseny o part de la seva estructura, la sanefa està en un nivell més alt que el centre i poden ser de qualsevol mida, rectes o ondulades;

Les fotografies mostren quatre plats, els dos primers no tenen marges estructurats i els altres dos si que en tenen. Els dibuixos mostren com se poden barrejar les estructures; “a” marge decorat en un plat pla, “b” plat pla sense decoració del marge, “c” un marge estructurat i cobert amb un disseny, “d” marge estructurat amb un disseny separat.

Llegir més sobre: Majòlica: 5e – Plats preparació per pintar-los i Majòlica: 5f – Pintando platos

Seguent secció; Sanefes (4) Disseny de Plats