Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

REMULL - en líquid

en: SOAKING – in a liquid

es: REMOJO - en líquido

Remullar és deixar un producte cobert per un líquid perquè l’absorbeixi. Això pot tenir efectes diferents sobre diferents productes. Per transformar un producte de dur a tou, per treure la brutícia d’una tela, estovar la cola per separar les peces, etc. Aixó s’explica a la secció (f) i (g) sobre el emmarcat i marcatge de rajoles.