Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

RAJOLA (1) Tall formes.

en: TILE (1) Cutting shapes.

es: AZULEJO (1) Cortado formas.

Rajoles: Quan siguin necessàries formes especials les rajoles es poden fabricar a ma o industrialment i es poden retallar modificant tant la mida com la forma, si es necessiten moltes s’ha de fer un motlle. Hi han molts talladors especials fets per a tallar parts corbes, però son un luxe que molta gent ni precisa ni pot pagar. Per a tallar línies rectes vagi a aquestes seccions seguint les instruccions; tallador a ma and tallador elèctric.

Les tres seccions que venen a continuació cobreixen el retallat de formes diferents amb un tallador elèctric i aquesta fa referencia a les tres: Rajola – Tall (2) Barres estretes. Rajola – Tall (3) Peses corbes. Rajola – Tall (4) Espais corbs.

1) Si s’usa un tallador elèctric, com el disc es rodó, talla la part inferior amb més longitud que la de sota. Faci primer una proba amb una rajola que tingui el mateix gruix que la que hagi de treballar, talli una línia d’uns 4cms de llargada i podrà comprovar que la part de davant està perfecta, però per darrera s’ha sobrepassat la distancia correcta, el que es pot veure a les fotos “(c)” i “(d)”.

2) Treballar sempre amb la part principal cara amunt, ja que el disc talla primer la part de sota i la espatlla més.

3) Començar dibuixant les línies de les formes que vol a la rajola, retallant primer tros a tros les parts no volgudes. Faci ho d’aquesta forma perquè la part més gran es la més forta, i la pressió de la màquina talladora sempre trenca la part petita, que es la que vol. Per evitar-ho faci talls a la rajola a mitja distancia entre el marge i la línia dibuixada, a continuació giri la rajola i tregui una a una les parts no desitjades. En aproximar-se a la línia dibuixada aguanti la rajola inclinada a uns 80º contra la talladora i faci més talls, assegurant-se que la part inferior del disc no talli amb massa profunditat i espatlli la peça.

Segueixi treballant de la mateixa forma fins que les part que elimina, siguin tan estretes que es pugin llimar. Treballar d’aquesta forma es pràcticament el mateix per a les tres formes.

Seguent secció; Rajola (2) Tallar tita estreta