Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

SORRA de quars

en: SAND

es: ARENA de cuarzo

Sorra de sílice: Existeixen de diferents grossors utilitzats en la ceràmica per donar textura a les argiles.
En la cocció: Quan es couen objectes grans i pesats, com a rajoles, es pot col•locar sobre les plaques per separar de les rajoles, una fina capa de xamota (entre la placa i la rajola), ajuda als moviments de la contracció durant la cuita.

És un material sedimentari granulat o partícules de roca desintegrada. El diàmetre de les partícules varia de 0.0625 a 2 mm. Sovint la sorra es compon de quars, també pot contenir qualsevol un altre mineral o fragment de roca. Per exemple; sorra de coral o que contingui fragments de pedra calcària. També anomenat sílice SiO2.