Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

SEDÀS ROTATORI

en: ROTARY SIEVE

es: CEDADO ROTATORIO

Els sedassos rotatoris estan fetes de metall i totes les parts són desmuntables. Hi ha diferents tipus de discos amb engranatges de diferents mides. Té dues manilles i una d’elles sobrepassa la paret a banda i banda i serveix per aixecar-la, ambdues estan subjectes a la paret amb cargols i al mig hi ha un forat que permet passar a la segona manilla que està subjecta al pinzell. En girar-la roda un pinzell sobre l’engranatge i empeny les substàncies ja siguin líquides o pols al seu través.


a) La paret. b) els discos de diferents mides que formen la base. c) La manilla de subjecció. d) El pinzell. e) La manilla giratòria. f) Les primeres tres peces juntes. g) Les tres últimes peces juntes.* h*) La rotatòria completa.

Llegir mès sobre: Esmalt-base (c) Preparació de l’Esmalt base Al final hi ha un video que permet veure com s’usa el tamís rotatori