Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

CORDA SECA - Mètode per a decorar ceràmica.

en: DRY CORD - A method in decorating pottery.

es: CUERDA SECA - Método para decorar cerámica.

Corda seca; traducció literal del Castellà “Cuerda seca”. És una tècnica per realitzar els contorns d’un disseny, a un nivell més baix que la base d’esmalt o els colors i es pot fer de dues maneres: Les tres seccions següents mostren exemples de com pot ser usat aquest mètode.

Les rajoles poden ser de bescuit o cobertes d’un color de vernís o d’una base de vernís. El disseny s’ha preparat a la mesura precisa i els contorns s’han picolat, després es marquen damunt les rajoles amb pols negre de carbó si està treballant amb un color lleuger i pols industrial blanc si es d’un color fosc o bescuit.

1) Les rajoles es poden preparar amb un esmalt de color o esmalt base. Marcar el disseny amb carbó vegetal si es tracta d’un color clar o amb talc industrial si la peça és fosca. Rascar els contorns, arrodonir i netejar les vores amb un pinzell suau i aigua. Les rajoles estan decorades i les línies es poden deixar o pintar.

2) Amb rajoles de bescuit el disseny es marca al damunt, després es pinten els marges, o be amb pintura d’oli que es cremarà amb el forn deixant visible el vermell del bescuit, o pintat amb un color fosc de ceràmica que es mantindrà. Els espais llavors s’omplen de colors o amb una base de vernís i a continuació es decoren.

Eines necessàries
a) Fer un gratador com es mostra en el següent dibuix. Utilitzar una barra o un llapis vell, on hi unim, a un extrem, un tros prim de metall pla, doblegat en forma de triangle. La mida dependrà de la mida dels contorns que es vulguin.
b) Un pinzell suau i net per netejar l’esmalt que ha quedat al rascar
c) Aigua neta i un pinzell suau per suavitzar les vores

Corda seca – diferents mètodes es mostren i expliquen en les següents tres seccions.