Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

EMMARCAT DE RAJOLES (c) Quadres grans

en: FRAMING TILES (c) Large pictures

es: ENMARCADO DE AZULEJOS (c) Cuadros grandes

Emmarcar rajoles de grans: Si un quadre té una gran quantitat de rajoles, pesa molt. Cal anar amb compte amb el mètode utilitzat per penjar-ho, només amb uns simples ganxos no és segur. El següent mètode és molt bo.

Treball seqüència
a) Calcular el número de ganxos plans que es necessiten per penjar la imatge de manera segura.
b) Sobre la fusta que ha estat elaborada amb paper de diari pel muntatge dels quadres, calcular amb exactitud quants ganxos plans són necessaris i on es col•loquen. Marcar aquests punts al costat on no hi ha paper.
c) Per cada cuadre es necessiten dos ganxos de punta aplanada, cargols i rosques. La longitud dels cargols ha de ser l’amplada de la fusta més el ganxo pla i la rosca.
d) Foradar els punts a la fusta, fent els forats de la mida exacta pels cargols que s’han d’utilitzar.
e) Al costat amb paper, escatar els costats dels forats a 45 º, de manera que el cap del cargol estigui més avall que la fusta.
f) Posar els cargols, agregar els ganxos plans a la part posterior, cargolar bé les rosques.
g) Al costat que hi ha el paper, enganxar les rajoles a la fusta.
h) Emmarcar les rajoles. A la part posterior, la vora de la rajola que es superposa a la fusta, ha de ser més ample que la part que sobresurt del ganxo pla, de manera que el marc descansi en línia recta sobre la paret.
i) Amb una tenalla, doblegar la part superior dels ganxos plans cap a l’exterior.
j) Posar ganxos resistents a la paret on s’ha de penjar la imatge.
La imatge es pot aixecar i penjar, només lliscant els ganxo plans sobre els de la paret.

Seguent secció; Emmarcat de rajoles (d) Amb fusta feta per emmarcar