Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

CON (2) Piromètric

en: CONE (2) Pyrometric.

es: CONO (2) Pirométrico.

Cons piromètrics, mesurar i controlar la calor que hi ha al forn mentre es cou i tallar l’electricitat quan s’aconsegueix la temperatura correcta. Existeixen dos mètodes: l’americà Orton i l’anglès Harrison. Treballen de la mateixa manera, però tenen dues diferències bàsiques: una és la seva numeració en relació amb la calor i l’altra és la seva forma. Els cons Orton són piràmides inclinades i els Harrison són rectes i quadrades.

Hi ha dues mides, cons i mini barres. Els cons són més grans i mesuren 63 mm. de longitud i els mini barres 25 mm. Són delicats i poden trencar-se fàcilment. Tenen diferents colors i números en relació a la calor i es componen de minerals que aconsegueixen una temperatura específica. Es col•loquen en un seient del forn, entre la barra de detecció i els suports de con. Quan el forn aconsegueix la temperatura correcta, que és un punt de col•lapse, el con es doblega i això automàticament talla l’electricitat, que apaga el forn i acaba la cocció.
CONTROLADOR DEL FORN: a) Detección de tub, b) Detección de barra, c) Con, d) Soportes per la con.