Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

GIBRELL

en: BASIN

es: BARREÑO

a) Rentamans: és un recipient fet de ceràmica o metall que s´acobla a una paret i té unes aixetes i un desaigua. Es coneix també com lavabo. Si es mes gran i s’utilitza per rentar objectes, tambe en coneix com aigüera.

b) Gibrell: és un recipient circular fet de plàstic o metall; pot ser de moltes mides i pot portar nanses als costats. S’utilitza per transportar i amagatzemar productes com cereals, líquids, etc., quan te una base corvada tambe es coneix com a bol. Llegir més sobre: Recipient – Esmalt-base