Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

FULLES DE SERRES

en: SAW Blade

es: HOJAS DE SIERRA

La fulla de serra és una eina de tall, és llarga dentada. És l’accessori de la serra d’arc, usada habitualment en la ceràmica i pels ceramistes per tallar vores, gratar, anivellar, etc.
El ceramista, habitualment talla l’angle superior al seu criteri, la foto mostra diversos tipus de talls.
Hi ha de diferents dents en funció del material a tallar. En general per a l’argila s’usa la fulla més fina.