Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

GAS

en: GAS

es: GAS

Gas: Física. El gas és una substància que té una mobilitat molecular perfecta i la propietat d’expansió il•limitada, a diferència d’un producte sòlid o líquid. (Webster). S’expandeix i contreu amb els canvis de pressió i temperatura, s’estén de manera uniforme dins d’un contenidor, té una olor forta, és perillós si s’escapa, i si entra en contacta amb el foc, pot causar una explosió. Pot ser mortal si s’inhala.
En ceràmica existeixen els forns de gas, són els més econòmics per a les grans fàbriques.