Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

GUARDIOLA DE PORC

en: PIGGY BANK

es: HUCHA DE CERDO

Guardiola de porc, s’utilitza per estalviar diners, és una forma de ceràmica buida, realitzada amb la forma d’un porc. El motiu d’aquest costum és que el porc és un símbol d’abundància, prosperitat i aprofitament, per això que les primeres guardioles tinguessin la forma d’aquest animal, com a símbol d’estalvi.

En la part superior hi ha un espai estret, obert per introduir monedes. Avui dia, es poden comprar amb un forat per sota amb un suro per tapar i destapar. Abans es feien completament tancades i tenien que trencar-se per buidar-les.
Popularment es van crear per inculcar el sentit de l’estalvi als nens.