Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

HIDRÒMETRE

en: HYDROMETER.

es: HIDRÒMETRE

Hidròmetre, és un instrument utilitzat per mesurar la gravetat específica (o densitat relativa) de líquids, és a dir, la proporció de la densitat del líquid a la densitat de l’aigua.

L’hidròmetre es generalment de vidre i consta d’un cilindre i una bombeta pesada amb mercuri o perdigons de plom per fer que flotació en posició vertical. El líquid a assajar s’aboca en un got alt i l’hidròmetre baixa en el líquid fins que suri lliurement. El punt en què la superfície del líquid toca el cilindre de l’hidròmetre s’observa en l’escala. Els hidròmetres generalment contenen una escala de paper dins d’ells, així el pes específic es pot llegir directament