Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

DIBUIXAR SOBRE ARGILA

en: DRAWING ON TO CLAY

es: DIBUJAR SOBRE ARCILLA

Dibuixar sobre l´argila: pot realitzar-se de dues maneres i un cop marcada l´argila, pot ser manipulada, seguint els contorns.
1) Posar el dibuix sobre l´argila i amb una eina molt estreta de punta arrodonida, repassar els contorns per tal que quedin marcats a l´argila.
2) De dalt a baix, ratllar amb un punxó els contorns i marcar-los amb talc blanc.