Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

FUNCIONAL

en: FUNCTIONAL

es: FUNCIONAL

Funcional, es refereix a una persona o un objecte que és capaç de servir per a la finalitat o funció per la qual han estat creats.