Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

FORN – Carretons

en: KILN - Trolly

es: HORNO - Carretillas

Carretons del forn, hi ha dos tipus:
a) Un de petit amb rodes que s’empeny sobre el forn i la càrrega amb el producte per coure, de manera que es pugui posar en el forn, col•locant-ho correctament.
b) Un forn amb vagoneta mòbil i amb prestatges per poder-ho carregar quan estigui fora; treballar separadament pels quatre costats i en cada prestatge per separat. Ja acabada la càrrega, com que va sobre rodes, s’empeny a l’interior del forn fixant-ho.
Aquestes facilitats solament es poden aconseguir amb forns grans i industrials.