Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

ÀCID

en: ACID

es: ÁCIDO

Àcid, òxids àcids
A la ceràmica els àcids s’utilitzen amb la barbotines i els esmalts. Química, un compost generalment de gust agra, capaç de neutralitzar els alcalins I fer enrogir el paper blau de tornassol, amb un contingut d’hidrogen que pot ser substituït per un metall o un grup electropositiu per fer una sal, que continguin un parell d’electrons des de la base. Els àcids son donadors de protons que produeixen l’ió hidroni en solució aquosa, o un parell d’electrons que es combinen amb donants o bases.