Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

ARGILA

en: CLAY

es: ARCILLA

L’argila es treu de la terra i es composa de materials de gra fi, formats per la descomposició del granit, que contenen partícules que li proporcionen plasticitat. L’argila és un mineral natural composat per diferents materials que formen els diversos tipus de cossos d’argila, els quals varien en temperatura de maduració, força, color i bescuit en la cocció.

Els jaciments d’argila, estan composats per diversos minerals que donen plasticitat, es formen durant llargs períodes de temps, per la meteorització química gradual de les roques.

L’argila té plasticitat al barrejar-se amb aigua, després, quan s’asseca, es fa dura, i durant la cocció es produeixen reaccions físiques i químiques que la transformen en un material ceràmic. Es converteix en sòlid, no mal•leable, fràgil i segueix absorbint aigua, però la forma ja no canvia.

Hi ha molts tipus d’argiles; es barregen amb altres minerals i es couen a temperatures diferents per produir pisa, gres, porcellana, etc. Segons el contingut de la terra, l’argila pot tenir diversos colors, d’un gris a un ataronjat-vermellós que s’utilitza per fer objectes de terrissa, tots s’han de coure amb un esmalt, els utiitaris i els decoratius, perquè no absorbeixin l’aigua.

Nota: Les seccions ARGILA de la 1 a la 5 son les etapes inicials del tornejar, estan seguides per ARGILA (a) Cossos fins a ARGILA (p) Seca que tracten sobre el treball amb argila, les seccions segueixen alfabèticament.

Seguent secció; Argila (1) Pastar