Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

ARGILA - Tipus.

en: CLAY - Types.

es: ARCILLA - Tipos.

Preparant l’argila per al seu ús
L’argila és el material fonamental per a tot tipus de treballs en ceràmica, des de maons i rajoles industrials fins a gerres i plats decoratius. Els dos principals tipus d’argila són primaris i sedimentaris. És un material plàstic i humit que es pot manipular de qualsevol manera, es deixa assecar i després es cou per convertir-se en bescuit, ja no es mal•leable, pero es pot trencar i es porós. Per deixar de ser porós ha de cobrir-se amb un esmalt i coure’s per segona vegada.

Argiles primàries també conegudes com a argiles residuals. Són aquelles que han persistit a la mateixa terra en la qual es van formar. N’hi ha poques i la principal és el caolí. Les seves característiques són la blancor i la força, i és la base principal de la porcellana xinesa.

Argiles secundàries són conegudes també com a argiles sedimentàries. Són argiles que han estat desplaçades i erosionades pels moviments de la terra durant milers d’anys.

Totes les argiles s’han de preparar abans d’utilitzar o comprar ja preparades. L’argila és el material amb el qual es fa tot treball ceràmic. És pesada, humida i ha d’estar preparada per convertir-se en una consistència manipulable que es pugui modelar i donar forma. Quan es cou, l’argila canvia al aconseguir els 600 º C, en bescuit, que és un material dur, fràgil i porós. Existeixen varis tipus d’argila, amb diferents colors, textures, plasticitat i capacitat de reducció i es converteix en fusible a diferents temperatures. Totes les argiles són fusibles, això significa que es poden fondre o desintegrar quan es couen per sobre de certa temperatura.
Es converteix en bescuit a 600 º C, però, com més alta és la temperatura, més forta es torna. Quan s’utilitza argila hem d´estar segurs de la temperatura que necessita. Normalment les argiles per a ceràmica poden coure’s fins a 1050 º C, i hi ha argiles refractàries que poden suportar temperatures de fins a 1300ºC.