Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

ARGILA (7) Accessoris

en: CLAY (7) Accessories

es: ARCILLA (7) Accessorios


Com funciona aquesta secció:? Cadascun dels objectes està en dos llocs, aquí amb una il•lustració i en el seu nom. Si fa clic sobre un nom que esta en color vermell, li portarà al diccionari. Això és per ajudar a trobar la descripció més ràpidament.

Hi ha tres seccions de la classificació d’aquesta manera: Accessoris d’argila que s’aplica als suplements que s’usen, quan es treballa amb eines d’argila i fang, i accessoris del forn.

Llegir mès sobre: Arc de Tall / Barres suport / Calibrador de torn / Compàs / Corró / Disc de tall / Discos de fusta per a tornejar / Enclusa / Forma / Fustes de modelat / Llengüetes / Llengüeta ronyó / Maça – Textures / Motlle bastidor / Pals / Pantilla per plats / Giffin grip / Ruleta d’impressió / Segell / Tallador de filferro / Tallador de forma / Tallador de pastes / Tallador de rajoles

Seguent secció; Argila (8) Eines