Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

BALANÇA DE PRECISIÓ

en: BEAN SCALES

es: BALANZA DE PRECISIÓN

Balances de precisió són balances dissenyades per a quantitats petites, de 0.010 grams a al voltant de 10 grams. S’utilitzen principalment per al pes dels colors.
Serveix com a instrument de mesura que consta d’una barra horitzontal i dos braços d’igual longitud anomenada creu de la balança, creant un estat d’equilibri entre els platets suspesos de cada braç i el punt de recolzament de suport es troba en la meitat de la barra horitzontal. Les peses es coloquen en un plat i el que s’ha de pesar a l’altre fins que l’agulla estigui al punt central.

Les peses per a balances de precisió són molt petites. Varien en tamany en relació amb el pes necessari, generalment porten gravat algun nombre que correspon als grams. La foto mostra una clásica al taller de ceramistes, per pesar fins a quantitats molt petites quan és necessari afegir petits percentatges d’òxids als esmalts.

Llegir mès sobre: Balança / Balança de molla / Balança – Digital