Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

CALOR

en: HEAT

es: CALOR

La calor és el grau d’escalfor, que pot augmentar o disminuir de temperatura controlant el pas d’energia, gas o electricitat. A diferents temperatures, provoca canvis com l’expansió, l’evaporació i altres canvis físics. L’argila passa de ser un producte suau, flexible a ser un producte dur i trencadís per efectes de la calor. Els esmalts de ser unes barreges de pols, a formar capes de vidre no absorbents d’infinits colors i possibilitats també per efecte de la calor.