Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

CON (4) Cocció.

en: CONE (4) Witness.

es: CONO (4) Cocción.

Con de cocció, es col•loquen dins del forn, a diferents llocs, per comprovar que la temperatura és la mateixa a tot arreu. Després de la cocció, es pot veure com s’han doblegat i amb aquest comportament dels cons, es pot valorar la temperatura a les diferents parts del forn. S’han d’utilitzar cons grans i a l’extrem més ample posar-hi argila porosa i col•locar-los en posició vertical, amb una inclinació de 10 º. Són coneguts com a suport d’argila. Es posen a diferents parts del forn per poder comprovar si la calor és la mateixa a tot arreu. Si un s’ha doblegat més que els altres, significa que en aquesta part del forn hi ha més calor, o al contrari, si un està més recte, significa que en aquest espai no s’ha arribat a la temperatura final. Això es pot comprovar a l’obrir el forn, o si es col•loquen els cons correctament per veure’ls a través de l’espiell.
CON COCCIÓ: a) Poc doblegat, b) Correct ament doblegat, c) Poc doublegat, d) Suport d’argila.