Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

CARBONAT

en: CARBONATE

es: CARBONATO

En química, un carbonat és la sal de l’àcid carbònic, que es caracteritza per la presència de ions de carbonat, CO2-3. El nom també pot significar un èster d’àcid carbònic, un compost orgànic que es troba al grup de carbonat d’ C(=O)(O-)2.
Els carbonats són àmpliament utilitzats en la indústria, per exemple, en la fondició de ferro, com a matèria primera pel ciment Portland i la fabricació de calç i en la composició dels esmalts ceràmics.
Enllaç: Wikipedia/Carbonate