Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

CORRENT

en: CURRENT

es: CORRIENTE

Corrent és la velocitat i el flux de moviment en una direcció determinada. S’aplica al moviment de grans proporcions d’aire, aigua, electricitat, etc.