Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

CABLE - Elèctric

en: WIRE - Electric

es: CABLE - Eléctrico

Els cables elèctrics. es compren preparats, s’usen en instal•lacions elèctriques i estan recoberts d’un material dielèctric per seguretat.