Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

ELEMENTS - Substancies químiques.

en: ELEMENTS - Chemical substances.

es: ELEMENTOS - Substancias químicas.

a) Un element és una cosa necessària per a quelcom. Dins d’un forn de ceràmica hi ha un element que té forma d’espiral i produeix calor; és una resistència
b) Elements químics purs: sota es presenten dues llistes, la primera conté els noms dels elements en ordre alfabètic amb els seus símbols químics i la segona és al revés, els símbols estan en ordre alfabètic.
c) Elemental; És fer allò mes bàsic o primordial i necessari, i que té importància fonamental