Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

ESMALT-BASE (j) Assecat

en: GLAZE-BASE (j) Drying

es: ESMALTE-BASE (j) Secado

Assecat
Procés d’assecat de l’esmalt base, el temps d’assecat d’un esmalt base depèn de la temperatura i la humitat del lloc on es treballa, el tipus d’esmalt base, la seva espessor i el grau d’absorció del bescuit. Hi ha quatre etapes d’assecat:

a. Suficientment sec per moure.
b. Suficientment sec per netejar.
c. Suficientment sec per decorar.
d. Massa sec per decorar.

a. Suficientment sec per moure: després d’aplicar l’esmalt base a la rajola, es pot veure, mirant des del lateral, que té una textura brillant i humida, la qual es contreu, mentre s’asseca. Quan aquesta textura desapareix, la peça està bastant seca per moure-la. Es pot aixecar, tocant només el revers o els costats, s’haurà de netejar i posar a un prestatge per continuar l’assecat. Si no es vol perdre el temps esperant que s’assequi, es posen tres o quatre taulons al costat del recipient. Tan aviat com s’aboqui l’esmalt base sobre les rajoles, mentre encara brillen i s’estan assecant, posar-les sobre les taules. Quan es recolzen les rajoles sobre la fusta, s’embruta i s’enganxen una mica, a l’agafar-les, s’han de sostenir per les cantonades oposades i girar lleugerament la rajola per separar-la sense inclinar-la. Tenir les taules al costat del recipient permet mantenir les rajoles planes, perquè l’esmalt no llisqui i tingui una superfície irregular. Continuar la preparació de les rajoles fins que els taulons estan plenes. Aleshores, les que s’han preparat primer, estan bastant seques per passar-les als prestatges. Quan es col•loquen en els prestatges, s’ha de començar sempre pel prestatge de dalt, i es va baixant de nivell, així no es fa malbé tot el que està a sota.

b. Suficientment sec per netejar: Després d’una hora, les rajoles han d’estar suficientment seques per apilar i netejar, cara a cara, esmalt contra esmalt, sense patir danys. Agrupar-les de sis a deu parells. El temps d’assecat depèn de la temperatura i la humitat on es treballa i del tipus de bescuit de les rajoles, pot durar fins a dotze hores. Les de fabricació industrial tarden més temps a assecar-se.

c. Suficientment sec per decorar: L’esmalt base ha d’estar sec abans de començar a decorar. Això pot tardar fins a vint-i-quatre hores. Ha d’estar prou sec, perquè no salti amb la humitat del pinzell. La humitat també pot causar que els colors s’escampin. Quan això succeeix no es veu, però després de la cocció, pot passar que els contorns ben definits en la decoració es vegin més gruixuts i borrosos; els colors apareixen més suaus. Si es vol que les rajoles s’assequin més ràpidament, després de netejar l’esmalt base, es posen en un suport per a rajoles, o on s’hagin de decorar. Mantenir les rajoles juntes i apilades ajuda a retenir la humitat. Per una emergència, es poden posar al forn a foc lent i poca estona. Cal recordar que és més fàcil netejar-les quan estan humides, però que han d’estar seques per pintar.

d. Massa sec per decorar: Quan es deixa molt temps l’esmalt base a les rajoles, pot passar que al decorar, es tingui la sensació que es decora sobre pols. Per corregir aquest problema, es pot humitejar l’esmalt base, ruixant-lo lleugerament amb aigua neta. Deixar-lo una estona, perquè l’aigua s’estengui de manera uniforme.

Alternativa; sostenir la rajola horitzontalment, amb l’esmalt base cap avall, s’introdueix en un recipient amb aigua neta. La rajola només pot tocar l’aigua un segon, la part frontal ha d’estar humida i el revers sec.