Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

ESGRAFIAT

en: SGRAFFITO

es: ESGRAFIADO

L’Esgrafiat és una tècnica decorativa simple, però pot aconseguir nivells molt elaborats en la ceràmica. Es pot aplicar engalba sobre argila, després gratar amb un burí la barbotina fins que torni a destacar l’argila de la peça. El color de la barbotina, amb el de l’argila, accentua el disseny. La importància de l’engalba és que tingui la mateixa contracció que l’argila. Les partícules d’argila causades pel raspat s’han d’allisar per no deixar una superfície aspra.

Molts dels fragments d’argila trobats en jaciments arqueològics, estan esgrafiats, ja sigui com a senyalització del contingut en les àmfores o tenalles, o bé com a elements decoratius que situen les peces en una època, estil i procedència determinat. En ocasions l’esgrafiat va acompanyat de motius pictòrics.

Fotos d’esgrafiats d’ Anna G. Capell