Diccionari de ceràmica

per Susan Mussi

LLIMAR

en: FETTLE / To

es: LIMAR

Llimar és corregir petites imperfeccions i defectes en molts productes diferents. També s’utilitza per retirar grumolls i llimar les rebaves que deixa un motlle on les peces de colada s’ajunten.
Llegir més sobre: Eina per llimar